Monitorování zdraví virtuálních serverů

Tato funkcionalita na 4smart.cz nabízí uživatelům základní přehled o stavu jejich virtuálních serverů. Díky ní je možné uživatele automaticky upozornit na případy, kdy něco není v pořádku. Funkce sledování zdraví virtuálních serverů monitoruje pro každý virtuální server tyto atributy:

  • diskový prostor
  • operační paměť alokovatelnou aplikacemi virtuálního serveru
  • spotřebu kreditu virtuálního serveru

V případě, kdy funkce rozpozná problém, automaticky generuje upozornění formou emailu. V tomto směru je třeba, aby uživatel ve webové administraci 4smart.cz zadal platnou emailovou adresu, kterou sleduje, a povolil této funkci zasílat upozornění. Potřebné nastavení najdete pod tlačítkem Další volby na horní liště.

Diskový prostor

Každý virtuální server má přidělené určité množství diskového prostoru. Funkce pro monitorování zdraví virtuálního serveru dokáže na problém s nedostatkem diskového prostoru upozornit ještě dříve, než k tomuto problému dojde. Hraniční hodnotou pro předběžné upozornění na problém je, pokud zbývá méně než 70MB volného místa. Pokud dochází k pokusu o alokaci diskového prostoru v případě, kdy je již tento zcela obsazen, dochází k vytvoření upozornění na problém. V obou případech se generuje email s odpovídajícím obsahem a je třeba zásahu ze strany uživatele, který upraví potřebné limity prostřednictvím webového administračního rozhraní 4smart.cz.

Operační paměť alokovatelná aplikacemi virtuálního serveru

Podobně jako je tomu s přiděleným diskovým prostorem, má virtuální server přidělené také určité množství operační paměti. Z pohledu jádra OpenVZ se sleduje hodnota privvmpages, která představuje množství paměti alokovatelné aplikacemi virtuálního serveru. Jestliže má virtuální server k dispozici méně než 78 MB volné operační paměti, vytváří 4smart.cz automaticky předběžné upozornění na problém. Pokud dochází k pokusům o alokaci operační paměti v případech, kdy již žádná volná paměť není, generuje 4smart.cz upozornění na problém. Poslední zmíněný stav se obvykle podepisuje na chování procesů běžících ve virtuálním serveru. Ty mohou padat, nebo mohou mít problém vytvářet své potomky, či další potřebná vlákna. Může docházet k náhodným chybám a jiným anomáliím. V tomto případě je třeba zásahu ze strany uživatele, který upraví potřebné limity prostřednictvím webového administračního rozhraní 4smart.cz.

Spotřeba kreditu virtuálního serveru

4smart.cz také umí inteligentním způsobem sledovat spotřebu kreditu virtuálním serverem a dokáže vyhodnotit, zda je spotřeba normální, nebo neobvykle vysoká. Některým uživatelům se v minulosti díky slabému zabezpečení (špatná volba hesel) stalo, že došlo ke kompromitaci jejich virtuálního serveru škodlivým kódem, který do něj nasadil nějaký potulný hacker. Takový kód obvykle rozesílá spamy (například emaily), nebo je součástí Botnetu a nějakého většího DDoS útoku. To vede ke zvýšení nákladů za provoz virtuálního serveru, tedy za jeho systémové prostředky. Stoupnou-li náklady za provoz virtuálního serveru nad 25 Kč za daný den, provede 4smart.cz výpočet spotřeby kreditu virtuálního serveru za posledních 30 dní s pomocí klouzavého aritmetického průměru. Je-li tato vypočtená hodnota překročena, generuje 4smart.cz upozornění na problém.

Automatické zastavení virtuálního serveru

Uživatel může pro každý virtuální server nastavit, zda si přeje, aby v takovém případě, kdy spotřeba kreditu za systémové prostředky je nezvykle vysoká, došlo k zastavení virtuálního serveru. Ve výchozím stavu je automatické zastavení zakázáno a lze jej povolit v Nastavení příslušného VPS pod volbou Sledování provozu na horní liště.

 
monitorovani_zdravi_virtulnich_serveru.txt · Poslední úprava: 2017/06/23 14:29 autor: root