debian-7.0-x86_64-pbx3, debian-8.0-x86_64-freepbx

Tyto šablony představují hotovou funkční konfiguraci VoIP ústředny Asterisk 1.8.7.1/Asterisk 1.8.25.0-LTS a WWW rozhraní FreePBX 2.9.0.7/FreePBX 2.10.1.10. Jejím použitím získáte plnohodnotnou telefonní ústřednu, kterou spravujete výhradně přes www rozhraní. S Linuxem tedy nepříjdete do styku, pokud sami vyloženě nechcete. V řadách našich zákazníků nachází tato šablona uplatnění například v roli telefonní ústředny hotelů, zdravotních středisek, taxi-služeb, e-shopů, prodejců vozidel nebo i v nasazení domácí telefonní ústředny, která spojuje celou rodinu. Možnostem se meze nekladou. HW uzly 4smart.cz nabízí dostatek výkonu i pro daleko složitější konfigurace nebo náročnější i jiné šablony.

Jak začít:
  • Nejprve se musíte přihlásit do www aplikace 4smart (www.4smart.cz). Pokud jste se dosud nezaregistroval(a), začněte nejprve tímto krokem. Po přihlášení klikněte na tlačítko „ Vytvořit nový server“ a z dostupných šablon vyberte „debian-6.0-x86_64-pbx2“ nebo novější „debian-7.0-x86_64-pbx3“.

  • Zobrazené dialogové okno vám poskytuje informace o verzích softwaru, který je v šabloně přítomen a také slovní popis této šablony. Dále pokračujte stiskem tlačítka „Vytvořit“, kterým přejdete do dalšího dialogového okna, kde budete požádáni vyplnit důležitá hesla, která souvisejí s vytvářeným serverem viz následující obrázek.

  • Volbě hesel věnujte velkou pozornost. Je vhodné volit zejména taková, která jsou složena z kombinace číslic a písmen. Takové heslo je pak obtížně uhádnutelné potencionálním útočníkem, kterých je na internetu spousta. Hesla, která v tomto dialogu zadáváte, vám doporučuji si někam poznačit a to i včetně přihlašovacích jmen, která jsou uváděna v nadpisech (v prvním případě je to přihlašovací jméno 'asteriskuser', ve druhém žádné a ve třetím jde o přihlašovací jméno 'root'). Tato přihlašovací jména a vámi zadaná hesla spolu tedy tvoří nedílné kombinace. Dbejte proto na to, abyste tyto kombinace měli i později u sebe, budete je totiž dále potřebovat k přihlašování do www rozhraní vaší vznikající telefonní ústředny.
  • Nyní pokračujte kliknutím na tlačítko „Vytvořit“. Následovat bude zcela automatický proces, jehož výsledkem bude vaše fungující VoIP ústředna s vlastním WWW rozhraním. Tato operace může chvíli trvat, neboť při prvním spuštění budou nastavena vámi zadaná hesla a následně bude váš virtuální server s ústřednou automaticky restartován, aby se změny projevily.
  • O tom, že váš virtuální server s ústřednou již běží, se přesvědčíte tak, že do vašeho prohlížeče zadáte:
http://xxx.xxx.xxx.xxx
  • xxx.xxx.xxx.xxx je IPv4 adresa vašeho virtuálního serveru. Tuto adresu získáte ve www rozhraní 4smart.cz v seznamu vašich virtuálních serverů vedle položky „ID serveru“.
  • Váš prohlížeč by vám následně měl zobrazit tuto stránku:

Přihlašování do WWW rozhraní telefonní ústředny Asterisk:

Nyní budeme pracovat již s ústřednou samotnou. Pokud váš prohlížeč zobrazil stránku podobně, jako je tomu na obrázku výše, můžete se zkusit přihlásit do některé z aplikací pro správu vaší ústředny. Pozn.: Pokud po kliknutí na některý z odkazů na této stránce prohlížeč hlásí chybu, pak ještě chvíli vyčkejte. Ústředna se zřejmě spouští a postupně zavádí svoje výkonné části (FreePBX, Asterisk, Apache2, MySQL).

  • FreePBX Administration je www rozhraní aplikace pro správu vaší ústředny. Zde můžete například sestavit svůj číslovací plán, nastavit hlasové schránky a provádět veškerá nastavení své ústředny. Ke všemu vám stačí pouze váš prohlížeč. K dispozici také máte informace o „zdraví“ vaší ústředny, tedy to, zda všechny potřebné subsystémy jako MySQL, Apache2, Asterisk,… běží (označeno zeleně). Podobně máte možnost vidět, jak je zatěžován procesor vašeho virtuálního serveru, jak je na tom s pamětí a diskovým prostorem, kolik je aktivních VoIP zařízení, atd. Toto ukazuje následující obrázek. Pro přihlášení použijte kombinaci přihlašovacího jména 'asteriskuser' a vámi dříve zadané heslo do www rozhraní FreePBX

  • Flash Operator Panel je www rozhraní, ve kterém máte mimo jiné možnost vidět, kam která stanice realizuje volání, tedy i kdo s kým hovoří a případně i zorganizovat spojení mezi VoIP stanicemi. Takové spojení z pohledu operátora lze zorganizovat přetažením ikony telefonu na zelenou šipku jiného účastníka (stanice), jejichž seznam ve Flash Operator Panelu vidite. Odemknout veškerou funkcionalitu lze kliknutím na zámek v levém horním rohu. Po té budete vyzvání k zadání hesla (pouze hesla bez uživatelského jména). Toto heslo koresponduje s vámi zadaným heslem při vytváření virtuálního serveru vaší ústředny do Flash Operator Panelu.

  • Voice Mail & Recordings (ARI) Tento odkaz plní celkem 2 funkce. Účastníkům ústředny (obyčejným uživatelům) umožňuje přístup k jejich hlasové schránce. Uživateli 'root' navíc umožňuje přístup ke zvukovým záznamům hovorů a správě nahrávání těchto hovorů. Pro přihlášení jako uživatel 'root' použijte heslo, které jste stejně jako v předchozích 2 případech zadal(a) při vytváření vašeho virtuálního serveru pro přístup do Asterisk Recording Interface.

Zpět na přehled Wiki

 
debian-6.0-x86_64-pbx-v1.txt · Poslední úprava: 2017/05/12 10:02 autor: root