Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vim [2017/06/23 14:07]
root
vim [2019/05/28 13:23]
root
Řádek 1: Řádek 1:
-{{ :​930x180.png?​700 | http://it-techcz.com}}+[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 + 
 +[[https://cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]]
  
 ====== Editor VIM ====== ====== Editor VIM ======
Řádek 268: Řádek 270:
 Interní editor to přestane používat, i když je nastaveno v menu Nastavení, Konfigurace,​ že se má používat interní editor. Interní editor to přestane používat, i když je nastaveno v menu Nastavení, Konfigurace,​ že se má používat interní editor.
  
-{{ :930x180.png?700 | http://​it-techcz.com}}+[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?700 |}}]] 
 + 
 +[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]]
 
vim.txt · Poslední úprava: 2019/05/28 13:23 autor: root