Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
uctovani [2017/06/23 14:29]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
-====== Účtování a placení za služby virtuálních serverů 4smart.cz ====== 
-Přehled základních informací o tom, jak je to na 4smart.cz s placením a účtováním. 
- 
- 
-===== Služba na předplaceném principu ===== 
-4smart.cz je služba založená na předplaceném principu. Při registraci nepodepisujete žádnou smlouvu, nevytváří se mezi Vámi a námi žádné závazky, které by Vás omezovaly v tom ukončit náhle naši vzájemnou spolupráci. Existence Vašeho 4smart.cz účtu a funkčnost Vašich virtuálních serverů je založena na kladném zůstatku kreditu ve Vašem 4smart.cz účtu. Kredit na 4smart.cz lze navyšovat platební kartou a bankovním převodem na účet provozovatele,​ kterým je společnost IT-TechCZ s.r.o.. Pokud převádíte kredit na náš bankovní účet u FIO banky, bude Váš kredit připsán automatizovaně (bez účasti obsluhy) do pěti minut od připsání na náš bankovní účet. 
- 
-==== Nedostatek kreditu - omezení služeb a životnost zákaznického účtu ==== 
-V případě nedostatku kreditu, kdy jeho výše odpovídá nulovému nebo zápornému stavu, jsou příslušné virtuální servery v účtu uživatele automaticky zastaveny. Současně je také pozastaveno automatické zálohování těchto virtuálních serverů a jsou omezeny možnosti správy virtuálních serverů uživatele. Přidělené IP adresy jsou virtuálním serverům ponechány, stejně jako ostatní nastavení. Po navýšení kreditu do kladného zůstatku jsou tato omezení automaticky odstraněna. 
- 
-Zákaznický účet se záporným nebo nulovým zůstatkem kreditu je v systému 4smart.cz uchováván po dobu 60 dní. Po tuto dobu také probíhá účtování za diskový prostor zastavených virtuálních serverů, jejich případné veřejné IPv4 adresy, za diskový prostor souborů záloh těchto virtuálních serverů a paušální poplatek. Po uplynutí doby 60 dní je účet automaticky a bez náhrady odstraněn včetně virtuálních serverů a všech příslušejících souborů záloh. Změny jsou nevratné a účet ani virtuální servery nelze obnovit. ​ 
- 
-=== Možnost čerpání kreditu do mínusu === 
-Jedná se o speciální funkci, která je dostupná všem předplaceným zákaznickým účtům. Díky ní je možné zajistit pokračující provoz Vašich virtuálních serverů i v případě, že kredit ve Vašem účtu je již záporný. Aktivací této funkce, prostřednictvím webového administračního rozhraní 4smart.cz v části "​Další volby" -> "​Nastavení účtu",​ Vám umožníme čerpat kredit 'na dluh' až do zůstatku -75 Kč. Tato částka může dostačovat až na měsíc provozu jednoho virtuálního serveru. Tato funkce se může hodit, pokud nestíháte převést svoje finanční prostředky ve prospěch svého 4smart.cz účtu. 
- 
-===== Platíte buď jen to, co skutečně spotřebujete nebo měsíční paušální poplatek dle tarifu ===== 
-4smart.cz je služba založená na předplaceném principu. V současné době nabízíme několik paušálních tarifů: START, OPTIMAL, WORKER u kterých je zpoplatnění provozu virtuálního serveru dáno pevně stanovenou měsíční částkou. Dále nabízíme flexibilní tarif PROFI u kterého je účtování založeno na spotřebě systémových prostředků. V pravidelných 5-minutových intervalech dochází k výpočtu částky za spotřebované systémové prostředky a k výpočtu paušálního poplatku pro každý virtuální server. Vypočtená částka se odečte z celkového zůstatku kreditu v zákaznickém účtu 4smart.cz uživatele. Na 4smart.cz rozlišujeme spotřebu kreditu za systémové prostředky spojené s provozem virtuálních serverů - tzv. základní služba a za systémové prostředky spojené se zálohováním,​ downloadem, uploadem a uchováváním souborů záloh virtuálních serverů - tzv. doplňková služba. To umožňuje uživateli, aby si vytvořil dokonalý přehled o tom, kolik finančních prostředků jej stojí samotný provoz virtuálního serveru a kolik jej stojí provoz doplňkových (volitelných) služeb na 4smart.cz. Přesný přehled (vyjádřený i graficky) je možné získat s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz. 
- 
-==== Účtování za základní a doplňkové služby ==== 
-Ceny základních a doplňkových služeb se vždy řídí platným ceníkem uvedeným na hlavní stránce projektu [[http://​www.4smart.cz|4smart.cz]]. 
- 
-=== Základní služby - provoz serveru, zpoplatněné (platí podle zvoleného tarifu) === 
-Jsou ceníkové položky nedílně spojené s provozem virtuálního serveru, jmenovitě: 
-  * aktuální spotřeba výpočetního výkonu procesoru 
-  * aktuální spotřeba operační paměti RAM 
-  * aktuální alokace diskového prostoru 
-  * aktuální množství přenesených dat mezi virtuálním serverem a diskem 
-  * propůjčení veřejné IPv4 adresy 
-  * síťové přenosy (síťový traffic mezi servery 4smart.cz je zcela zdarma) 
-  * paušální poplatek za provoz serveru (u nových registrací se prvních 7 dní neúčtuje) 
- 
-=== Základní služby - provoz serveru, ZDARMA === 
-  * propůjčení neveřejné IPv4 adresy virtuálnímu serveru 
-  * propůjčení IPv6 adresy 
-  * změna výkonových parametrů virtuálního serveru 
-  * inteligentní firewall pro ochranu virtuálních serverů před DoS a DDoS útoky, které by jinak vedly k rychlému čerpání kreditu 
-  * technická podpora vztahující se k zajištění dostupnosti služeb zákazníka v případě problémů 
- 
-=== Doplňkové služby - dobrovolné,​ zpoplatněné === 
-Jsou ceníkové položky, které se vztahují k volitelným službám. ​ 
-  * operace vytvoření souboru zálohy 
-  * operace obnovy virtuálního serveru ze souboru zálohy 
-  * operace klonování souboru zálohy do nového/​existujícího virtuálního serveru 
-  * diskový prostor spojení s uchováváním souboru zálohy 
-  * download souboru zálohy 
-  * upload souboru zálohy 
-  * služby práce technika - pokud potřebujete naši pomoc při řešení Vašich problémů s vývojem / údržbou / konfigurací Vašich aplikací 
- 
-=== Doplňkové služby - dobrovolné,​ ZDARMA === 
-  * repertoár hotových řešení v podobě šablon s účelovými instalacemi prostředí pro web, poštu, VoIP, ... 
-  * reverzní HTTP proxy servery pro levný + plnohodnotný + spolehlivý provoz webu s neveřejnou IPv4 adresou 
-  * funkcionalita pro automatické zálohování virtuálního serveru s pomocí týdenního plánovače 
-  * funkcionalita mapování TCP, UDP portů neveřejné IPv4 adresy virtuálního serveru na veřejnou IPv4 adresu fyzického serveru 4smart.cz 
-  * funkcionalita automatického přidělení domény 3. řádu 4smart.eu každému virtuálnímu serveru 
-  * funkcionalita sledování provozních stavů virtuálních serverů a notifikace emailem v případě rozpoznání problému 
-  * funkcionalita hlídání minimálního zůstatku kreditu na účtu uživatele a notifikace emailem 
-  * funkcionalita čerpání kreditu do mínusu 
-  * funkcionalita sledování spotřeby kreditu s možností notifikace + zastavení VPS pokud je spotřeba kreditu neobvykle vysoká 
-  * pravidelné týdenní reporty emailem které Vás informují o stavu Vašich služeb provozovaných na 4samrt.cz 
-==== Kolik mě to bude přibližně stát - příklady z praxe ==== 
-Pro představu, kolik zaplatíte, jsme na hlavní stránce projektu [[http://​www.4smart.cz|4smart.cz]] připravili přehled hotových řešení - šablon s orientační cenou  za 30 dní provozu ke každému z nich. Prakticky lze dosáhnout nákladů nižších i vyšších. Ušetřit lze v některých případech například použitím neveřejné IPv4 adresy místo IPv4 adresy veřejné, používáním reverzního HTTP proxy serveru, apod. 
- 
- 
-==== Nadměrná spotřeba kreditu a reklamace ==== 
-Díky funkcím jako je inteligentní firewall a sledování spotřeby kreditu je nadměrná spotřeba kreditu virtuálním serverem na 4smart.cz málo se vyskytující jev. Díky uvedeným funkcím k této okolnosti dochází zpravidla tehdy, pokud uživatel svůj virtuální server dostatečně nezabezpečí a následně jej někdo třetí kompromituje škodlivým kódem. Volba hesel je vždy zásadní a je třeba jí věnovat pozornost. Dále lze doporučit využívat službu automatického zálohování serverů, pro případnou pozdější obnovu. 
- 
-4smart.cz nenese zodpovědnost za zabezpečení virtuálního serveru uživatele, za to jaká volí hesla a ani za to, jaký SW používá a jak je tento SW na svůj provoz náročný. Z tohoto důvodu a také protože 4smart.cz disponuje funkcionalitou,​ která dovede na nadlimitní spotřebu kreditu upozornit a i zakročit, nebude brán zřetel na případné reklamace a s nimi spojené požadavky na vrácení kreditu. Na požádání jsme však ochotni bezplatně s uživatelem spolupracovat a pomoci mu odhalit příčinu jeho problému. ​ 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 
uctovani.1498220999.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/23 14:29 autor: root