Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ubuntu-16.04-x86_64-bbb2 [2018/01/04 12:32]
root [ubuntu-16.04-x86_64-bbb2 - Instalace BigBlueButton verze 2, virtuální přednášková místnost]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
- 
-====== ubuntu-16.04-x86_64-bbb2 - Instalace BigBlueButton verze 2, virtuální přednášková místnost ====== 
- 
-BigBlueButton je software virtuální přednáškové místnosti pro pořádáí on-line školení, ke kterému nepotřebujete více než webový prohlížeč. Přednášející i žáci se přihlásí do aplikace BigBlueButton zadáním IP adresy do svého prohlížeče. Přednášející může před začátkem nahrát svoji prezentaci v podobě PDF souboru na server. V průběhu audio výkladu je navíc k dispozici tabule, která umožňuje do prezentace dále kreslit a psát. Po celou dobu přednášky je možné díky podpoře webkamer vidět svoje studenty. Ti mohou vidět také svého přednášejícího. Přenos zvuku mezi přednášejícím a studenty je samozřejmostí,​ navíc je zde i textový chat. Analogicky lze BigBlueButton přirovnat k virtuální posluchárně. 
- 
-{{:​bbb2b.png?​900|}} 
- 
-===== Provoz virtuální posluchárny pod doménou místo IP adresy ===== 
-Provoz virtuální přednáškové místnosti BigBlueButton v kombinaci s IP adresou a demo aplikací umožňuje komukoliv přístup do "​demo"​ místnosti. 
-Tato vlastnost umožňuje rychlé a pohodlné vyzkoušení funkcí této služby, při ostrém provozu však může být nežádoucí,​ jelikož každý účastník zvyšuje nároky na systémové prostředky spojené s provozem. 
-Virtuální přednáškovou místnost lze provozovat také výhradně pod doménou. Vstup do posluchárny tak získá pouze ten, kdo zná doménu, nikoliv IP adresu. 
-Aby Vaše virtuální posluchárna fungovala pouze v návaznosti na přidělenou doménovou adresu, je třeba postupovat takto: 
- 
-  * **Změňte hostname** svého virtuálního serveru 4smart.cz s instalaci BigBlueButton. Učiňte tak s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz. 
-  * **4smart.cz Vám přidělí doménovou adresu**, například example.pub.4smart.eu. 
-  * **Přihlaste se s pomocí SSH** do svého virtuálního serveru 
-  * Ve virtuálním serveru zadejte příkaz **bbb-conf --setip následovaný doménou** přidělenou systémem 4smart.cz, například:​ 
- 
-<​code>​ 
-bbb-conf --setip example.pub.4smart.eu 
-</​code>​ 
- 
-  * Nyní můžete zvané členy, jenž se mají účastnit školení, obeslat například emailem, přičemž **jim sdělte systémem přidělenou doménu 4smart.eu**,​ kam se budou ve smluvený čas přihlašovat. **Do BigBlueButton se od tohoto okamžiku není možné přihlásit,​ pokud do svého prohlížeče zadáte IP adresu virtuálního serveru** místo přidělené subdomény 4smart.eu. **Lze se tedy přihlásit pouze, pokud do prohlížeče zadáte nastavenou doménovou adresu**, například http://​example.pub.4smart.eu. 
- 
-===== Provoz více místností v jedné instalaci s BigBlueButton API ===== 
-BigBlueButton ve výchozí instalaci poskytuje přístup do tzv. "​demo"​ místnosti. Díky BigBlueButton API však umožňuje současně provozovat více různých místností. Každou místnost lze pojmenovat a také zabezpečit heslem. Možnosti BiBlueButton API jsou široké a stále se rozšiřující. Instalace tohoto prostředí na 4smart.cz nabízí všechny výhody tohoto rozhraní. Díky BBB API můžete integrovat vytváření a správu virtuálních poslucháren do svého vlastního softwaru (webové stránky a aplikace). Více: [[http://​docs.bigbluebutton.org/​dev/​api.html]] 
- 
-===== Chrome a zabezpečený přenos audia, videa ===== 
-Prohlížeč chrome vyžaduje pro přenos zvuku a obrazu zabezpečený přenos. V tomto smyslu jsou nutné úpravy a nasazení kvalifikovaného certifikátu některé certifikační autority, např. Lets Encrypt. 
-Pokud je pro Vás tento krok překážkou,​ neváhejte nás kontaktovat na podpora[zv]4smart.cz. ​ 
- 
-===== Nároky šablony ===== 
-  * Software šablony je náročný, pokud jde o systémové prostředky kladené na fyzický server 4smart.cz. Lze předpokládat o něco vyšší náklady za RAM, CPU a síťový přenos (podle počtu účastníků). 
-  * Minimální množství RAM, se kterým lze virtuální server provozovat, by nemělo být menší než 4 GiB. 
-  * Virtuální server s instalací BigBlueButton se neobejde bez veřejné IPv4 adresy. 
-  * Použití IPv6 adresy může stále způsobovat problémy (Freeswitch,​ WebRTC, apod.) 
- 
-===== Reference ===== 
-Tuto šablonu na 4smart.cz v minulosti používala Česká stomatochirurgická společnost. V současné době se tato služba těší oblibě ze strany školících organizací a je populární také pro pořádání interních školení mezi zaměstnanci ve firmách. Výhoda je jasná - není třeba kvůli meetingu nikam cestovat. 
- 
- 
-=== Odkazy === 
-http://​bigbluebutton.org/​ 
-http://​en.wikipedia.org/​wiki/​BigBlueButton 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
 
ubuntu-16.04-x86_64-bbb2.1515065576.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/04 12:32 autor: root