ubuntu-16.04-x86_64-bbb2 - Instalace BigBlueButton verze 2, virtuální přednášková místnost

BigBlueButton je software virtuální přednáškové místnosti pro pořádáí on-line školení, ke kterému nepotřebujete více než webový prohlížeč. Přednášející i žáci se přihlásí do aplikace BigBlueButton zadáním IP adresy do svého prohlížeče. Přednášející může před začátkem nahrát svoji prezentaci v podobě PDF souboru na server. V průběhu audio výkladu je navíc k dispozici tabule, která umožňuje do prezentace dále kreslit a psát. Po celou dobu přednášky je možné díky podpoře webkamer vidět svoje studenty. Ti mohou vidět také svého přednášejícího. Přenos zvuku mezi přednášejícím a studenty je samozřejmostí, navíc je zde i textový chat. Analogicky lze BigBlueButton přirovnat k virtuální posluchárně.

Provoz virtuální posluchárny pod doménou místo IP adresy

Provoz virtuální přednáškové místnosti BigBlueButton v kombinaci s IP adresou a demo aplikací umožňuje komukoliv přístup do „demo“ místnosti. Tato vlastnost umožňuje rychlé a pohodlné vyzkoušení funkcí této služby, při ostrém provozu však může být nežádoucí, jelikož každý účastník zvyšuje nároky na systémové prostředky spojené s provozem. Virtuální přednáškovou místnost lze provozovat také výhradně pod doménou. Vstup do posluchárny tak získá pouze ten, kdo zná doménu, nikoliv IP adresu. Aby Vaše virtuální posluchárna fungovala pouze v návaznosti na přidělenou doménovou adresu, je třeba postupovat takto:

  • Změňte hostname svého virtuálního serveru 4smart.cz s instalaci BigBlueButton. Učiňte tak s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz.
  • 4smart.cz Vám přidělí doménovou adresu, například example.pub.4smart.eu.
  • Přihlaste se s pomocí SSH do svého virtuálního serveru
  • Ve virtuálním serveru zadejte příkaz bbb-conf –setip následovaný doménou přidělenou systémem 4smart.cz, například:
bbb-conf --setip example.pub.4smart.eu
  • Nyní můžete zvané členy, jenž se mají účastnit školení, obeslat například emailem, přičemž jim sdělte systémem přidělenou doménu 4smart.eu, kam se budou ve smluvený čas přihlašovat. Do BigBlueButton se od tohoto okamžiku není možné přihlásit, pokud do svého prohlížeče zadáte IP adresu virtuálního serveru místo přidělené subdomény 4smart.eu. Lze se tedy přihlásit pouze, pokud do prohlížeče zadáte nastavenou doménovou adresu, například http://example.pub.4smart.eu.

Provoz více místností v jedné instalaci s BigBlueButton API

BigBlueButton ve výchozí instalaci poskytuje přístup do tzv. „demo“ místnosti. Díky BigBlueButton API však umožňuje současně provozovat více různých místností. Každou místnost lze pojmenovat a také zabezpečit heslem. Možnosti BiBlueButton API jsou široké a stále se rozšiřující. Instalace tohoto prostředí na 4smart.cz nabízí všechny výhody tohoto rozhraní. Díky BBB API můžete integrovat vytváření a správu virtuálních poslucháren do svého vlastního softwaru (webové stránky a aplikace). Více: http://docs.bigbluebutton.org/dev/api.html

Chrome a zabezpečený přenos audia, videa

Prohlížeč chrome vyžaduje pro přenos zvuku a obrazu zabezpečený přenos. V tomto smyslu jsou nutné úpravy a nasazení kvalifikovaného certifikátu některé certifikační autority, např. Lets Encrypt. Pokud je pro Vás tento krok překážkou, neváhejte nás kontaktovat na podpora[zv]4smart.cz.

Nároky šablony

  • Software šablony je náročný, pokud jde o systémové prostředky kladené na fyzický server 4smart.cz. Lze předpokládat o něco vyšší náklady za RAM, CPU a síťový přenos (podle počtu účastníků).
  • Minimální množství RAM, se kterým lze virtuální server provozovat, by nemělo být menší než 4 GiB.
  • Virtuální server s instalací BigBlueButton se neobejde bez veřejné IPv4 adresy.
  • Použití IPv6 adresy může stále způsobovat problémy (Freeswitch, WebRTC, apod.)

Reference

Tuto šablonu na 4smart.cz v minulosti používala Česká stomatochirurgická společnost. V současné době se tato služba těší oblibě ze strany školících organizací a je populární také pro pořádání interních školení mezi zaměstnanci ve firmách. Výhoda je jasná - není třeba kvůli meetingu nikam cestovat.

Odkazy

 
ubuntu-16.04-x86_64-bbb2.txt · Poslední úprava: 2018/01/04 12:32 autor: root