ubuntu-14.04-x86_64-bbb09 - Instalace BigBlueButton (virtuální posluchárna)

BigBlueButton je software pro online školení, ke kterému nepotřebujete více než webový prohlížeč. Přednášející i žáci se přihlásí do aplikace BigBlueButton zadáním IP adresy do svého prohlížeče. Přednášející může před začátkem nahrát svoji prezentaci v podobě PDF souboru na server. V průběhu audio výkladu je navíc k dispozici tabule, která umožňuje do prezentace dále kreslit a psát. Po celou dobu přednášky je možné díky podpoře webkamer vidět svoje studenty. Ti mohou vidět i svého přednášejícího. Studenti se mohou hlásit zvednutím virtuální ruky, pokud mají k výkladu poznámku, nebo jsou-li tázáni přednášejícím. Přenos zvuku mezi přednášejícím a studenty je samozřejmostí, navíc je zde i textový chat. Analogicky lze BigBlueButton přirovnat k virtuální posluchárně.

Uzamčení virtuální posluchárny pro nezvané

BigBlueButton tuto vlastnost sám o sobě neimplementuje. Standardně tedy nikomu neomezuje přístup do posluchárny. V některých případech je ale potřeba dosáhnout toho, aby se přednášky/porady účastnila pouze omezená skupina posluchačů. Toho lze dosáhnout tak, že BigBlueButton nastavíme, aby se mohli přihlásit pouze ti uživatelé, jenž místo IP adresy virtuálního serveru znají jeho doménovou adresu. Pokud je pro Vás následující nastavení technicky komplikované, rádi Vám toto nastavení provedeme zdarma. Jestliže Vám nedělá problém trocha nastavování, následujte tento postup:

 • Změňte hostname svého virtuálního serveru 4smart.cz s instalaci BigBlueButton. Učiňte tak s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz.
 • 4smart.cz Vám přidělí doménovou adresu, například example.pub.4smart.eu.
 • Přihlaste se s pomocí SSH do svého virtuálního serveru
 • Ve virtuálním serveru zadejte příkaz bbb-conf –setip následovaný doménou přidělenou systémem 4smart.cz, například:
bbb-conf --setip example.pub.4smart.eu
 • Nyní můžete zvané členy, jenž se mají účastnit školení, obeslat například emailem, přičemž jim sdělte systémem přidělenou doménu 4smart.eu, kam se budou ve smluvený čas přihlašovat. Do BigBlueButton se od tohoto okamžiku není možné přihlásit, pokud do svého prohlížeče zadáte IP adresu virtuálního serveru místo přidělené subdomény 4smart.eu. Lze se tedy přihlásit pouze, pokud do prohlížeče zadáte nastavenou doménovou adresu, například http://example.pub.4smart.eu.

Nároky šablony

 • Software šablony je velmi náročný, pokud jde o systémové prostředky kladené na fyzický server 4smart.cz. Lze předpokládat o něco vyšší náklady za RAM, CPU a síťový přenos (podle počtu účastníků).
 • Minimální množství RAM, se kterým lze virtuální server provozovat, by nemělo být menší než 4 GiB.
 • Virtuální server s instalací BigBlueButton se neobejde bez veřejné IPv4 adresy.
 • Použití IPv6 adresy může stále způsobovat problémy (Freeswitch, WebRTC, apod.)
 • Nelze použít starší webový prohlížeč kvůli podpoře WebRTC.
 • Pokud potřebujete sdílet plochu v BigBlueButton, používejte webový prohlížeč Firefox.

Reference

Tuto šablonu na 4smart.cz používá Česká stomatochirurgická společnost

Odkazy

 
ubuntu-14.04-x86_64-bbb09.txt · Poslední úprava: 2015/08/19 16:19 autor: misa