Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
turnkey-etherpad-12.0-i386 [2012/12/19 12:25]
root
turnkey-etherpad-12.0-i386 [2012/12/19 12:26]
root
Řádek 20: Řádek 20:
 Zobrazit by se Vám měl následující obsah: Zobrazit by se Vám měl následující obsah:
  
-{{:​etherpad1.jpg?200|}}+{{:​etherpad1.jpg|}}
  
 === Odkaz na oficiální stránky této šablony === === Odkaz na oficiální stránky této šablony ===
 [[http://​www.turnkeylinux.org/​etherpad]] [[http://​www.turnkeylinux.org/​etherpad]]