Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sablony [2017/06/23 14:29]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
-====== Šablony ====== 
-Generické, neživé instalace prostředí operačních systémů, zvolené distribuce Linuxu, sloužící k vytváření virtuálních serverů. 
- 
-===== Pár slov o tom, co je to šablona ===== 
-Šablona je neživá instalace prostředí operačního systému, zvolené distribuce, která svou podstatou slouží k vytvoření funkčního virtuálního serveru. Platí, že každou šablonu lze použít opakovaně. 
-Šablony na 4smart.cz mají různý původ. Některé vytváříme sami, na některých se podílejí naši uživatelé,​ jiné přebíráme z jiných zdrojů (turnkeylinux.org). Každý virtuální server na 4smart.cz vznikl na bázi nějaké šablony. 
- 
- 
-===== Repertoár šablon na 4smart.cz ===== 
- 
-V nabídce šablon na 4smart.cz najdete výhradně Linuxové distribuce. Operační systémy na bázi Windows a jiné bohužel nenabízíme. Toto omezení plyne z principu virtualizace (OpenVZ), kterou používáme. 
-Mezi šablonami na 4smart.cz lze nalézt jak ty pro obecné použití, tak také ty účelově zaměřené. Především si zakládáme na distribuci Debian, která je vhodná pro server díky svému konzervativnímu přístupu. 
-Naproti tomu šablony distribucí jako je Ubuntu a nebo Turnkey jsou podstatně modernější. Zpravidla v nich najdete vyšší verze balíčků a softwaru obecně, než právě v Debianu. 
- 
-Kategoricky je naše nabídka šablon rozdělena takto: 
- 
-  * Diskuzní fóra a chatovací servery 
-  * E-Learning 
-  * E-Shopy 
-  * Herní servery 
-  * Minimální instalace OS 
-  * Nasazení a vývoje webu 
-  * Redakční systémy (CMS) 
-  * VoIP ústředny 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Vztah mezi šablonou a souborem zálohy ===== 
-Šablona a soubor zálohy (mj. produkt funkcionality [[automaticke_planovatelne_zalohovani|Automatické,​ plánované zálohování 4smart.cz]]) jsou si velmi podobné a v podstatě je lze použít stejně. 
-Základním rozdílem je to, že na šablonu jsou kladeny přísnější požadavky - tedy minimalističtější obsah, žádná generická hesla, apod. Soubor zálohy, tzv. snapshot obvykle odpovídá stavu virtuálního serveru v určitý časový okamžik, kdy byl tento soubor pořízen. Způsob použití šablony a souboru zálohy k vytvoření nebo obnovení virtuálního serveru je stejný. 
- 
- 
-===== Problémy týkající se šablon ===== 
-Na 4smart.cz se snažíme nabízet vždy šablony, které jsou bezproblémové. Problémové šablony do našeho repertoáru obvykle nezařazujeme. Nicméně i tak může dojít k tomu, že virtuální server, který byl vytvořen s pomocí nějaké šablony, začal být nefunkční. Obvykle je tomu tak po aktualizaci systémového prostředí virtuálního serveru jeho uživatelem. Tento problém se týká šablon založených např. na Debianu 6 Lenny, které hostujeme na HW uzlech n1, n2, n3, n4 .4smart.cz se starším jádrem RHEL 5. Aktualizace prostředí virtuálního serveru na Debian 7 Wheezy způsobí na těchto HW uzlech nefunkčnost dotyčného virtuálního serveru. Problém plyne z toho, že starší jádro nenabízí potřebné funkce volání jádra pro aplikace v uživatelském prostoru. Jde tedy o problém nekompatibility. Řešením v tomto případě je nejprve přesunout virtuální server na některý z uzlů n5, n6, n7 s jádrem RHEL 6 a až následně aktualizovat na novější verzi distribuce. 
- 
- 
-V některých případech,​ například pokud si uživatel na 4smart.cz přinese vlastní šablonu a obnoví s její pomocí stav virtuálního serveru (funkce uploadu, funkcionalita zálohování),​ nebo také po updatu prostředí VPS, může docházet i k jiným problémům. Například po přidělení IP adresy virtuálnímu serveru se tato změna v něm neprojeví. Podobné problémy s IPv6 adresami jsme v minulosti zaznamenali u šablon ArchLinuxu. 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 
sablony.1498220982.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/23 14:29 autor: root