Toto je starší verze dokumentu!


Stanovení cílů a pár slov o problémech

Tento článek se pokusí stručně popsat cíl, kterého se budeme při konfiguraci telefonní ústředny (s i bez www rozhraní) snažit dosáhnout. Na závěr se zmíníme o možných problémech, které nás mohou zejména při testování potkat.

Vnitřní telefony ve firmě/domácnosti

V naší koncepci budeme uvažovat pro ilustraci 2 telefonní přístroje, nebo SW klienty, kteří si budou moci mezi sebou volat za asistence ústředny. V tomto případě půjde o velmi snadné nastavení, které budeme dále rozšiřovat. Klientů můžete mít samozřejmě libovolný počet, omezení budou záležet skutečně jen na vás. Každý telefon dostane své vlastní číslo (např. 201, 202, …) podle námi vytvořeného číslovacího plánu, a tak bude možné se na každý telefon bez problému dovolat.

Odchozí volání z ústředny na libovolné číslo přes síť Odorik

Abychom nezůstali pozadu, nastavíme ústřednu tak, aby libovolný telefon mohl volat i mimo vaši ústřednu. Společně nastavíme páteřní spoj naší ústředny (tzv. Trunk) do sítě Odorik. Tak budete moci kdykoliv kamkoliv zavolat a možnosti vaší ústředny tím velmi narostou.

Příchozí volání ze sítě odorik do naší ústředny

Samozřejmostí bude i nastavení pro příchozí volání z libovolných destinací. Ukážeme si jak tato volání přijímat ze sítě Odorik na libovolném telefonu uvnitř naší ústředny.

Na co si dát pozor

V průběhu, kdy budete testovat svoje konfigurace, je dobré věnovat pozornost i tomu, jaké klienty použijete. Řada softwarových SIP klientů vykazuje různé anomálie, které vás mohou od vaší práce odradit, nebo vás při nejmenším zpomalit. Z vlastní zkušenosti používám v systému Linux klienty Ekiga a Twinkle. Na experimenty tyto aplikace stačí, ale občas vykazují zvláštní chování. Dejte si na to prosím pozor. Pokud jde o hardware, mohu doporučit například výrobky Linksys, které jsou co do funkčnosti velmi spolehlivé a bezproblémové. Výrobky Linksys můžete zakoupit přímo u Odorika a to včetně přednastavení pro síť Odorik.

Nefungující rtptimeout v Asterisk 1.8

Pokud nedochází k transkódování, nefunguje pak položka rtptime v souboru sip.conf. Pokud si tedy voláte mezi dvěma telefony připojenými na tento asterisk a oběma telefonům přestane fungovat internet, hovor tam budou viset na věky. https://issues.asterisk.org/view.php?id=18527 Náprava je snadná, stačí posunout volání funkce check_rtp_timeout(dialog, *t); o několik řádek výše. Viz přiložený patch.

Zpět na přehled Wiki

 
konfigurace-uvodem.1498221135.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/23 14:32 autor: root