Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
funkce_mapovani_portu [2017/06/23 14:27]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
-====== Funkcionalita mapování portů neveřejné IPv4 adresy na veřejnou IPv4 adresu HW uzlu nebo jiného speciálního uzlu pro komunikaci ====== 
- 
-Tato funkcionalita umožňuje zpřístupnit potřebné služby virtuálního serveru, pokud tento používá neveřejnou IPv4 adresu. 
- 
-===== Význam této funkcionality ===== 
-IPv4 adresy z neveřejného rozsahu, které 4smart.cz propůjčuje,​ nejsou na rozdíl od těch veřejných zpoplatněny. Virtuální server, který má přidělenou neveřejnou IPv4 adresu, není z internetu přímo adresovatelný. 
-V tomto případě dochází k tzv. překladu adres, kdy v paketech dochází k nahrazení IPv4 adresy z privátního rozsahu za veřejnou IPv4 adresu HW uzlu nebo jiného speciálního uzlu 4smart.cz. 
-Aby bylo možné u takového virtuálního serveru z internetu zpřístupnit potřebné síťové služby (např. SSH, FTP, POP3, ...), používá se ještě tzv. překlad portů. Uživatel s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz může zpřístupnit služby svého virtuálního serveru namapováním příslušného standardního TCP/UDP portu virtuálního serveru s neveřejnou IPv4 adresou na veřejnou IPv4 adresu HW uzlu, nebo jiného speciálního uzlu a nestandardní,​ automaticky přiřazený,​ port. 
- 
-{{::​port_mapping.png?​700|}} 
- 
- 
-===== Kde a jak lze nastavit mapování portů a jak toto nastavení použít ===== 
-Funkcionalita mapování portů je nastavitelná prostřednictvím webového administračního rozhraní 4smart.cz. Jedinou podmínkou je, aby potřebný virtuální server měl již přiřazenou IPv4 adresu z neveřejného rozsahu. 
-Pokud tomu tak není, je odpovídající část webového rozhraní skryta, protože postrádá smysl. Nejprve je tedy třeba přidělit virtuálnímu serveru IPv4 adresu z neveřejného rozsahu. 
- 
-<WRAP group> 
- 
-<WRAP column half 700px> 
-{{::​port_mapping_adm.png?​700|}} 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP column half> 
- 
-==== Nastavení krok za krokem ==== 
- 
-  * U příslušného virtuálního serveru klikneme na **nastavení**. 
-  * Na horní liště zvolíme **Nastavení komunikace** 
-  * Pokud virtuální server nemá nastavenu **IPv4 adresu z neveřejného rozsahu, přidělíme ji**. 
-  * Nyní můžeme zpřístupnit potřebné služby s pomocí funkcionality **mapování portů**, změny jsou platné okamžitě. 
-  
-==== Jak se s pomocí získaného nastavení připojit ==== 
-Příklad na obrázku vlevo demonstruje platné nastavení pro služby SSH (port 22), HTTP (port 80). 
-Přistupovat k těmto službám lze potom následovně:​ 
- 
-Uživatel, který chce na svém PC zobrazit obsah webových stránek tohoto virtuálního serveru, do svého prohlížeče zadá: 
-<​code>​ 
-http://​77.93.202.254:​3201 
-</​code>​ 
- 
-Uživatel, který chce provádět vzdálenou správu přes SSH, musí k připojení použít na svém Linuxovém PC příkaz ve formě: 
-<​code>​ 
-ssh uzivatel@77.93.202.254 -p 3200 
-</​code>​ 
- 
-Alternativně ve Windows ([[program_putty]]) Použije k připojení (v tomto případě) IP: 77.93.202.254,​ port: 3200. 
- 
-Uživatel, který chce s pomocí příkazu scp (ve Windows [[program_winscp|WinSCP]]) přenést ze svého PC soubor do prostředí domovské složky uživatele VPS, použije na Linuxu syntaxi: 
-<​code>​ 
-scp -P 3200 muj_soubor.tar.gz uzivatel@77.93.202.254:​~ 
-</​code>​ 
-</​WRAP>​ 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
-===== Jaký port TCP/UDP má standardně která služba? ===== 
-Čísla portů jsou rozdělena do tří skupin: 
-  * Systémové porty (0 - 1023) 
-  * Uživatelské porty (1024 - 49151) 
-  * Dynamické a soukromé porty (45152 - 65535) 
- 
-Přesný význam každého portu pak najdete pod tímto odkazem: [[http://​www.iana.org/​assignments/​service-names-port-numbers/​service-names-port-numbers.xhtml?&​page=1]] 
- 
-Pozn.: Webové administrační rozhraní 4smart.cz je vybaveno našeptávačem,​ který zobrazuje přesný význam zadaného čísla portu z rozsahu systémových portů pro nejpoužívanější služby. 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 
funkce_mapovani_portu.1498220875.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/23 14:27 autor: root