Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumentace_k_sablone_samp [2011/09/23 20:34]
pavliczech
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-==== Dokumentace k šabloně SAMP ==== 
  
- 
-San Andreas Multiplayer (SA:MP) je modifikace pro Grand Theft Auto: San Andreas, díky čemuž ji můžete samp hrát přes internet nebo přes LAN jako multiplayerovou hru. Na jednom serveru může hrát až 500 lidí najednou. Musíte však mít nainstalovanou originální hru Grand Theft Auto: San Andreas a samozřejmně i [[http://​www.sa-mp.com/​download.php|San Andreas Multiplayer]]. 
- 
-==== Nároky na uživatele: ==== 
-  * Ovládat práci s některým z SSH klientů 
-  * Být seznámen s programem Putty 
-  * Pozornost 
-  * Znalost anglického jazyka je výhoda, avšak není nutné 
-  * Vlastnictví hry GTA San Andreas a SA-MP klienta na otestování serveru 
- 
-==== Konfigurace ==== 
-=== Upravení spouštěcího skriptu === 
- 
-Cesta: 
-<​code>/​games/​samp/</​code>​ 
-Soubor: 
-<​code>​server.cfg</​code>​ 
-Základní obsah souboru (bez textů začínajících na "​-"​): ​ 
-<​code>​echo Spouštím server 
-lanmode 0                                                           - Spustit server v místní síti (0 = ne, 1 = ano) 
-rcon_password heslo                                                 - Heslo, je nutno změnit! 
-maxplayers 50                                                       - Maximální počet hráčů, kteří se mohou připojit na server 
-port 7777                                                           - Port serveru 
-hostname SA-MP 0.3 Server hosted by 4smart.cz ​                      - Název serveru 
-gamemode0 grandlarc 1                                               - Herní módy (informaci o změně módu nalezete níže) 
-filterscripts base gl_actions gl_property gl_realtime exis          - Skripty (informaci o přidání pluginů naleznete níže) 
-announce 0                                                          - Umístění serveru v oficiálním seznamu serverů (0 = ne, 1 = ano) 
-query 1                                                              ​ 
-weburl www.4smart.cz ​                                               - Adresa webu, který spravuje server 
-maxnpc 0                                                            - Maximální počet NPC, které se mohou připojit na server. 
-onfoot_rate 40                                                      - Minimální doba (v milisekundách) aktualizace dat o hráčích na serveru, kteří necestují vozidly 
-incar_rate 40                                                       - Minimální doba (v milisekundách) aktualizace dat o hráčích na serveru, kteří cestují vozidly 
-weapon_rate 40                                                      - Minimální doba (v milisekundách) aktualizace dat o hráčích na serveru, kteří používají zbraň 
-stream_distance 300.0                                               - Vzdálenost připojených hráčů v rovině x,y 
-stream_rate 1000                                                    - Počet milisekund při výpisu v klientu</​code>​ 
-**Neodborným zásahem do spouštěcího skriptu můžete znefunkčnit celý herní server!** 
- 
-=== Exis příkazy === 
-<​code>/​eregister heslo 
-/elogin heslo 
- 
-[1.LVL] ​ 
-/admincol - věci na admina 
-/elogoff - odhlášení z EXISU 
-/getinfo ID - info o hráči 
-/goto ID - teleport k hráči 
-/hide - schová Vaše jméno v /admins a hráči o Vás neví, že jste admin 
-/mute ID - umlčení hráče 
-/setfight ID [1-6] - nastaví hráči skin 
-/show - odkryje Vás a hráči Vás zase vidí jako admina 
-/spec ID - sledujete hráče ​ 
-/specoff - vypnutí sledování hráče 
-/unmute ID - udmlčí hráče 
- 
-[2.LVL] 
-/ann [text] napíše text na obrazovku 
-/dann [text] napíše dolů na obrazovku text 
-/get ID - portne hráče k Vám 
-/hp -doplní Vám životy 
-/odpocet - odpočet, max. 60 vteřin 
-/pingkick ID - kickne hráče za velký ping  
-/say [text] - napíše text 
-/settime - nastaví čas 
-/slap - ubere hráči zdraví 
-/var ID [text] - varujete hráče 
-/vybava - dává výbavu 
-/warp - zapne nebo vypne warpy 
- 
-[3.LVL] 
-/ac - admin vozidlo 
-/acd - zničení admin vozidla 
-/car ID - otevře výběr pro hráče, který sedí v autě 
-/clearchat - smaže chat 
-/echeat ID - otestuje hráče anticheatem 
-/eunlock - odemkne všechna auta na serveru 
-/freeze ID - zmrazí hráče 
-/​getminiguns - anticheat na minigun 
-/gw ID IDzbraně [náboje] - dá hráči zbraň 
-/hrac ID - ovládání hráče 
-/kick ID - vyhození hrače ​ 
-/unfreeze ID - odmrazení hráče 
- 
-[4.LVL] 
-/ban ID - zabanuje hráče 
-/bealone ID - přemístí hráče do jiného světa 
-/beback ID - vrátí hráče zpět do normálního světa 
-/ecar ID barva barva - dá auto  
-/edestroy - zníčí ecar 
-/eramp [1-8] - rampa 
-/erdestroy - zničí rampy 
-/setnick ID [název] - změní hráči jméno 
-/setskin ID IDskinu - změna skinu 
- 
-[5.LVL] 
-/crash - zpusobí hráči pád hry 
-/elock - zamkne všechna auta na serveru 
-/​frezeezeall - zmrází všechny hráče 
-/getall - teleportne všechny na serveru k Vám 
-/gmall - dá každýmu na serveru určitý počet peněz 
-/gmx - restartování módu, musí se napsat 2x 
-/lockserver - zamkne server 
-/reoladbans - restartuje bany 
-/​unfreezeall - odmrazí hráče 
-/​unlockserver - odemčení serveru</​code>​ 
- 
-==== Spuštění serveru ==== 
-Server se zapíná automaticky po startu celého VPS. Je možné server zapnout/​vypnout i přes putty, ale abych uživatelům ušetřil práci, tak jsem to udělal takto. Takže pokud přidáte nějaký mód nebo skript, tak stačí restartovat VPS a je hotovo. 
- 
-==== Odkazy ==== 
-  * Putty -> [[program_putty|Putty na 4smart.cz]] 
-  * WinSCP -> [[program_winscp|WinSCP na 4smart.cz]] 
-  * Stažení klienta SAMP -> [[http://​www.sa-mp.com/​download.php|Odkaz na stažení]] 
-  * Databáze herních módů a skriptů -> [[http://​pawno.cz/​|Pawno.cz]] 
-  * Zdroj úvodní informace o hře -> [[http://​www.sa-mp.cz/​|sa-mp.cz]] 
-  * Zdroj admin příkazů -> [[http://​samp-rze8.huu.cz/​menu/​prikazy-pro-adminy/​exis-prikazy|příkazy]] 
- 
-Dokumentaci a šablonu vytvořil [[http://​war3zone.eu|Pavliczech]],​ v případě nejasností mě neváhejte kontaktovat. 
 
dokumentace_k_sablone_samp.1316802863.txt.gz · Poslední úprava: 2011/09/23 20:34 autor: pavliczech