Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
debian-8.0-x86_64-tomcat [2016/04/06 13:17]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Webhosting Javovských projektů s pomocí nástrojů Apache2 + Tomcat ====== 
-Šablona **debian-8.0-x86_64-tomcat** přináší hotovou funkční instalaci prostředí Linuxové distribuce Debian 8 (Jessie) s přednastaveným webovým serverem Apache2 a databází MySQL. 
-Webové prostředí serveru je nastaveno pro provoz webových projektů napsaných v jazyce PHP i Java (Java Servler, Java Server aplikací), díky webovému serveru Tomcat. 
-Použita je svobodná verze Javovského běhového prostředí - OpenJDK. Webhostin Javovského projektu s pomocí této šablony je otázkou několika minut. Použité nástroje obcházejí generická hesla 
-a webové Javovské projekty je možné spravovat s pomocí webového prohlížeče díky přítomnosti nástrojů /manager a /​host-manager. 
  
-===== Vytvoření virtuálního serveru ===== 
-V seznamu dostupných šablon najděte v kategorii **Nasazení a vývoj webu** šablonu s názvem **debian-8.0-x86_64-tomcat** a vytvořte s její pomocí virtuální server. 
-V další fázi budete vyzváni k zadání hesla uživatele "​root"​ Vaší databáze MySQL, jak ilustruje následující obrázek. Toto heslo budete také potřebovat pro přihlášení do aplikace phpMyAdmin, 
-jenž je součástí této šablony. 
- 
-{{lamp1pass.png}} 
- 
-Volbě hesla byste měli věnovat pozornost a nejlépe vytvořit takové. které je kombinací alfanumerických znaků. 
-Jestliže se vám formulář pro změnu hesla z nějakého důvodu neobjeví, pak jako výchozí heslo v databázi pro uživatele "​root"​ je nastaveno shodně na "​root"​. 
- 
-S pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz změňte SSH přihlašovací heslo k nově vytvořenému virtuálnímu serveru a po změně hesla se do virtuálního serveru přihlaste. 
-Budete vyzváni k zadání Vaší domény, kterou má webový server obsluhovat. Pro pohodlnou správu Javovských projektů budete v dalších krocích vyzváni zadat uživatelské jméno a heslo pro Tomcat manager a Tomcat host-manager. 
-Opět prosím věnujte náležitou pozornost volbě přihlašovacích údajů. 
- 
-===== Nastavení A-záznamu u registrátora své domény ===== 
-Prostředí virtuálního serveru předpokládá existenci a správnou konfiguraci doménového záznamu Vaší domény. Doména, kterou chcete používat musí existovat a musí být nastavena na IP adresu Vašeho virtuálního serveru (tzv. A-záznam). 
-Tento úkon provedete u registrátora své domény. Pokud se chcete vyhnout kupování domény a vyhovuje-li Vám subdoména 4smart.eu, stačí pouze vhodně nastavit hostname dle Vaší potřeby u dotyčného virtuálního serveru. 
-Výsledná přidělená subdoména 4smart.eu je pak bez problémů použitelná a to jak ve vztahu k přidělené veřejné IPv4 adrese, tak i neveřejné IPv4 adrese či IPv6 adrese. 
- 
-===== Upload webového projektu do VPS ===== 
-  * Projekty napsané v PHP a prostém HTML je třeba nahrát do složky /​var/​www/​tomcat.mysite. 
-  * Projekty napsané v Javě mají svůj kořen v /​usr/​share/​tomcat8-root/​default_root. ​ 
-  * Javovské projekty, které existují v podobě souboru s příponou war se nahrávají a spravují s pomocí nástrojů /manager a /​host-manager viz dále. 
- 
-===== PHP webový obsah vs. Javovský obsah a Tomcat nástroje /manager a /​host-manager,​ dokumentace a příklady ===== 
-Pokud kombinujete obě technologie nebo pokud používáte jednu z nich, je důležité je řádně rozlišit. Proto platí následující:​ 
-  * **URL ve tvaru http://​vase.domena** generuje obsah složky /​var/​www/​tomcat.mysite,​ tedy kód případného **PHP/​HTML** projektu. 
-  * **URL ve tvaru http://​vase.domena/​java/​** generuje obsah výchozího **Javovského** projektu. 
-  * Tomcat **nástroj manager** je k dispozici pod URL ve tvaru **http://​vase.domena/​java/​manager**,​ podobně **host-manager**:​ **http://​vase.domena/​java/​host-manager**. 
-  * **Dokumentaci**,​ která se týká nástroje Tomcat a nasazení Javovských projektů je k dispozici pod URL ve tvaru: **http://​vase.domena/​java/​docs*. 
-  * **Soubor příkladů** najdete pod obecným odkazem **http://​vase.domena/​java/​examples**. ​ 
- 
-===== Nároky šablony ===== 
-  * Náklady na provoz serveru jsou odvislé od složitosti použitého kódu, obsazeného diskového prostoru a návštěvnosti (síťový traffic, četnost diskových operací). 
-  * Předpokládané náklady na provoz serveru s jednou hostovanou doménou jsou hrubým odhadem 80-200Kč za měsíc dle počtu přístupů a složitosti kódu. 
-  * Minimální množství RAM, se kterým lze virtuální server provozovat, by nemělo být menší než 2 GiB. 
-  * Veřejná IPv4 adresa zde není nutná. Webový server lze provozovat s neveřejnou IPv4 adresou s pomocí našich reverzních http proxy serverů. 
-  * Použití IPv6 adresy by mělo být zcela bez problémů. 
- 
-==== Odkazy ==== 
-[[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Apache_Tomcat]] 
-[[http://​tomcat.apache.org/​]] 
-[[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​OpenJDK]] 
-[[http://​www.linuxsoft.cz/​article.php?​id_article=1965]] 
- 
- 
- 
-[[start|Zpět na přehled Wiki]] 
 
debian-8.0-x86_64-tomcat.1459941475.txt.gz · Poslední úprava: 2016/04/06 13:17 autor: root