Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
debian-8.0-x86_64-skypeworker [2017/01/23 14:12]
root [Dodatečné změny a úpravy v nastavení workera]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== debian-8.0-x86_64-skypeworker - Zvláštní VoIP ústředna pro realizaci hovorů mezi sítí Skype ===== 
-Obsahem této šablony je hotová instalace prostředí,​ které **umožňuje realizovat hovory mezi sítí Skype na jedné straně a vlastní VoIP ústřednou,​ nebo operátorem odorik.cz na druhé straně**. 
-Šablona je implementována jako tzv. worker - obsahuje mechanizmy, které monitorují stav přihlášení klienta v síti Skype + další provozní stavy a v případě potřeby, nastanou-li známé chyby, jsou automaticky realizovány kroky k obnově funkčnosti workera. Součástí šablony je i tzv chat agent, tj implementace obsluhy příjmu zpráv ze Skype chatu a jejich přeposílání na email prostřednictvím externího poštovního serveru (například viz šablona debian-8.0-x86_64-postserver). Skype chat agent rovněž podporuje funkci automatické odpovědi do chatu. Existují dva hlavní způsoby, jak lze tuto šablonu využít: 
  
-==== Příjem hovorů ze sítě Skype na vlastní telefonní číslo u odorik.cz (snadné a rychlé řešení) ==== 
-V tomto případě použití šablony je předpokladem,​ že máte účet u odorik.cz a ve svém účtu jednu nevyužitou odorik linku. 
-Po přihlášení na 4smart.cz klikněte na **Vytvořit nový server** a v kategorii **VoIP ústředny** vyberte šablonu s označením **debian-8.0-x86_64-skypeworker**. 
-Následně klikněte na tlačítko **Vytvořit** a vyplňte potřebné údaje potřebné pro nastavení workeru. ​ 
-{{:​skypeworker01.png |}} 
- 
-**Váš Skype login** - login Vašeho účtu Skype, který chcete použít. 
- 
-**Skype heslo** - heslo k Vašemu Skype účtu. 
- 
-**IP adresa nebo doména SIP proxy serveru dvojtečka SIP port** - v tomto případě ponechte předvyplněné sip.odorik.cz:​5060. 
- 
-**Extension externí ústředny nebo číslo linky odorik.cz pro přihlášení** - zadejte číslo své odorik linky, nikoliv telefonní číslo. Jde zpravidla o šesti číslí. 
- 
-**Heslo pro přihlášení extension nebo heslo linky odorik.cz** - zadejte heslo příslušné odorik linky. 
- 
-**Volané číslo linky externí ústředny nebo veřejné telefonní číslo odorik.cz** - zadejte telefonní číslo (mobilní / pevné), kam budou směrovány hovory ze Skypu. Číslo lze zadat také v mezinárodním tvaru. V takovém případě musí číslo začínat dvěma nulami, například 00420123456789. 
- 
-**IP adresa nebo doména poštovního serveru pro přeposílání zpráv ze Skype chatu** - pro přeposílání zpráv z chatu musíte mít na 4smart.cz dále zřízen poštovní server. Pokud poštovní server nemáte, nebo zprávy nechcete přeposílat,​ ponechte předvyplněné. 
- 
-**Emailová adresa pro doručování zpráv ze Skype chatu** - zpravidla Váš email, kam budou zprávy z chatu přeposílány. Pokud ale neprovozujete poštovní server pro přeposílání zpráv, nebo přeposílat zprávy z chatu nechcete, ponechte předvyplněné. 
- 
-**Kliknutím na tlačítko použít je veškeré nastavení dokončeno**. Vaše ústředna pro příjem hovorů ze sítě Skype na telefonní číslo bude použitelná bezprostředně po vytvoření serveru a nevyžaduje další nastavování. 
-==== Odchozí a příchozí hovory mezi sítí Skype a vlastní VoIP ústřednou ==== 
- 
-Tato varianta provozování workera je náročnější na přípravu výsledného řešení. Pro tento účel je třeba nejdříve připravit VoIP ústřednu (zvláštní virtuální server), například s použitím některé šablony: [[debian-7.0-x86_64-asterisk11|debian-7.0-x86_64-asterisk11]],​ [[debian-6.0-x86_64-pbx-v1|debian-7.0-x86_64-pbx3]],​ [[centos5-x86_64-elastix-rx|centos5-x86_64-elastix-r[X]]],​ centos-7-x86_64-elastix4,​ debian-8.0-x86_64-asterisk13. Součástí nabídky šablon na 4smart.cz jsou jak šablony, které lze nastavovat s pomocí jejich www rozhraní (prohlížečem),​ tak šablony, které lze nastavovat editací příslušných konfiguračních souborů. V tomto případě lze odkázat na další články na této wiki: [[konfigurujeme-ustrednu-s-www-rozhranim|Konfigurujeme vlastní ústřednu s www rozhraním]],​ [[konfigurujeme-ustrednu-bez-www-rozhrani|Konfigurujeme Asterisk ústřednu bez www rozhraní]],​ [[asterisk-zakladni-nastaveni]]. 
- 
-Jakmile je VoIP ústředna hotová, lze vytvořit virtuální server Skype workera podle této šablony (debian-8.0-x86_64-skypeworker). Základem konceptu je, že Skype worker se bude prostřednictvím SIP protokolu registrovat na VoIP ústřednu a na této ústředně bude volat u všech příchozích hovorů definovanou extension (tj. linku Vaší ústředny). Další zpracování každého příchozího hovoru lze postavit na Skype loginu volajícího viz "​From:"​ uvedené v SIP paketu. V případě odchozích hovorů stačí v SIP paketech ústředny v "​To:"​ definovat skype_login_volaného@IP_adresa_skype_workera. V případě základního nastavení Skype workera lze vycházet z následujícího obrázku: 
- 
-{{:​skypeworker02.png |}} 
- 
-**Váš Skype login** - login Vašeho účtu Skype, který chcete použít. 
- 
-**Skype heslo** - heslo k Vašemu Skype účtu. 
- 
-**IP adresa nebo doména SIP proxy serveru dvojtečka SIP port** - zadejte IP adresu své VoIP ústředny, která bude hovory dále obsluhovat. Za IP adresou uveďte dvojtečku a SIP port této ústředny (ve výchozím nastavení obvykle 5060). 
- 
-**Extension externí ústředny nebo číslo linky odorik.cz pro přihlášení** - zadejte číslo extension (linky), pod kterou se má Skype worker na VoIP ústředně zaregistrovat. 
- 
-**Heslo pro přihlášení extension nebo heslo linky odorik.cz** - zadejte heslo příslušné extension (linky). 
- 
-**Volané číslo linky externí ústředny nebo veřejné telefonní číslo odorik.cz** - zadejte tčíslo extension, kam bude na VoIP ústředně přepojován hovor ze Skypu a kde bude tento příchozí hovor dále zpracováván. 
- 
-**IP adresa nebo doména poštovního serveru pro přeposílání zpráv ze Skype chatu** - pro přeposílání zpráv z chatu musíte mít na 4smart.cz dále zřízen poštovní server. Pokud poštovní server nemáte, nebo zprávy nechcete přeposílat,​ ponechte předvyplněné. 
- 
-**Emailová adresa pro doručování zpráv ze Skype chatu** - zpravidla Váš email, kam budou zprávy z chatu přeposílány. Pokud ale neprovozujete poštovní server pro přeposílání zpráv, nebo přeposílat zprávy z chatu nechcete, ponechte předvyplněné. 
- 
-**Kliknutím na tlačítko použít je veškeré nastavení workera dokončeno**. Váš worker pro příjem hovorů ze sítě Skype na telefonní číslo bude použitelný bezprostředně po vytvoření serveru a nevyžaduje další nastavování. 
- 
-==== Dodatečné změny a úpravy v nastavení workera ==== 
-Pokud potřebujete z nějakého důvodu **změnit existující nastavení workera** a nechcete jít cestou odstranění a znovuvytvoření virtuálního serveru, lze změny v nastavení provádět úpravou sqlite3 databáze, tabulky cfg v souboru configuration.db. Soubor sqlite3 databáze configuration.db najdete ve virtuálním serveru workera v adresáři /opt. Po provedení změny v nastavení dojde automaticky k restartu virtuálního serveru workera. Nové nastavení se projeví okamžitě. 
- 
-Pokud potřebujete **změnit výchozí automatickou odpověď na zprávy**, zasílanou do chatu tímto workerem, najdete příslušný soubor s textem automatické odpovědi v souboru /​opt/​autoanswer.txt. Po změně textu v tomto souboru je nutné manuálně restartovat workera. 
-==== Spolehlivost řešení ==== 
-Míra spolehlivosti služby spojování hovorů mezi sítí Skype závisí z největší míry na kvalitě služeb společnosti Microsoft, která Skype podporuje. Je doporučeno,​ aby účet Skype, který je veden v nastavení tohoto workera a pod kterým je tento worker přihlášen na 4smart.cz, nebyl současně přihlášen jinde, například na PC jeho majitele. V případě, že existuje více souběžně přihlášených Skype klientů pod stejným loginem, může docházet ke stavům, kdy hovor nevyzvání nikde, nebo vyzvání jen na jednom Skype klientovi, apod. Spolehlivost doručování zpráv z chatu, tedy to, že zpráva opravdu příjde je rovněž proměnnou, která závisí na míře momentální kvality služby Skype. Tyto provozní stavy byly v uplynulých měsících důkladně testovány. 
-Před zveřejněním této šablony byly tyto provozní stavy testovány znovu a míra kvality služby Skype ve spolupráci s touto šablonou (workerem) se jevila jako velmi dobrá. 
 
debian-8.0-x86_64-skypeworker.1485177127.txt.gz · Poslední úprava: 2017/01/23 14:12 autor: root