Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
debian-8.0-x86_64-skypeworker [2017/01/23 13:19]
root [Příjem hovorů ze sítě Skype na vlastní telefonní číslo u odorik.cz (snadné a rychlé řešení)]
debian-8.0-x86_64-skypeworker [2017/01/23 14:12] (aktuální)
root [Dodatečné změny a úpravy v nastavení workera]
Řádek 55: Řádek 55:
 Pokud potřebujete z nějakého důvodu **změnit existující nastavení workera** a nechcete jít cestou odstranění a znovuvytvoření virtuálního serveru, lze změny v nastavení provádět úpravou sqlite3 databáze, tabulky cfg v souboru configuration.db. Soubor sqlite3 databáze configuration.db najdete ve virtuálním serveru workera v adresáři /opt. Po provedení změny v nastavení dojde automaticky k restartu virtuálního serveru workera. Nové nastavení se projeví okamžitě. Pokud potřebujete z nějakého důvodu **změnit existující nastavení workera** a nechcete jít cestou odstranění a znovuvytvoření virtuálního serveru, lze změny v nastavení provádět úpravou sqlite3 databáze, tabulky cfg v souboru configuration.db. Soubor sqlite3 databáze configuration.db najdete ve virtuálním serveru workera v adresáři /opt. Po provedení změny v nastavení dojde automaticky k restartu virtuálního serveru workera. Nové nastavení se projeví okamžitě.
  
-Pokud potřebujete **změnit výchozí automatickou odpověď na zprávy**, zasílanou do chatu tímto workerem, najdete příslušný soubor v adresáři ​/​opt/​autoanswer.txt. Po změně textu je nutné manuálně restartovat workera.+Pokud potřebujete **změnit výchozí automatickou odpověď na zprávy**, zasílanou do chatu tímto workerem, najdete příslušný soubor ​s textem automatické odpovědi ​souboru ​/​opt/​autoanswer.txt. Po změně textu v tomto souboru ​je nutné manuálně restartovat workera.
 ==== Spolehlivost řešení ==== ==== Spolehlivost řešení ====
 Míra spolehlivosti služby spojování hovorů mezi sítí Skype závisí z největší míry na kvalitě služeb společnosti Microsoft, která Skype podporuje. Je doporučeno,​ aby účet Skype, který je veden v nastavení tohoto workera a pod kterým je tento worker přihlášen na 4smart.cz, nebyl současně přihlášen jinde, například na PC jeho majitele. V případě, že existuje více souběžně přihlášených Skype klientů pod stejným loginem, může docházet ke stavům, kdy hovor nevyzvání nikde, nebo vyzvání jen na jednom Skype klientovi, apod. Spolehlivost doručování zpráv z chatu, tedy to, že zpráva opravdu příjde je rovněž proměnnou, která závisí na míře momentální kvality služby Skype. Tyto provozní stavy byly v uplynulých měsících důkladně testovány. Míra spolehlivosti služby spojování hovorů mezi sítí Skype závisí z největší míry na kvalitě služeb společnosti Microsoft, která Skype podporuje. Je doporučeno,​ aby účet Skype, který je veden v nastavení tohoto workera a pod kterým je tento worker přihlášen na 4smart.cz, nebyl současně přihlášen jinde, například na PC jeho majitele. V případě, že existuje více souběžně přihlášených Skype klientů pod stejným loginem, může docházet ke stavům, kdy hovor nevyzvání nikde, nebo vyzvání jen na jednom Skype klientovi, apod. Spolehlivost doručování zpráv z chatu, tedy to, že zpráva opravdu příjde je rovněž proměnnou, která závisí na míře momentální kvality služby Skype. Tyto provozní stavy byly v uplynulých měsících důkladně testovány.
 Před zveřejněním této šablony byly tyto provozní stavy testovány znovu a míra kvality služby Skype ve spolupráci s touto šablonou (workerem) se jevila jako velmi dobrá. Před zveřejněním této šablony byly tyto provozní stavy testovány znovu a míra kvality služby Skype ve spolupráci s touto šablonou (workerem) se jevila jako velmi dobrá.
 
debian-8.0-x86_64-skypeworker.txt · Poslední úprava: 2017/01/23 14:12 autor: root