debian-8.0-x86_64-skypeworker - Zvláštní VoIP ústředna pro realizaci hovorů mezi sítí Skype

Obsahem této šablony je hotová instalace prostředí, které umožňuje realizovat hovory mezi sítí Skype na jedné straně a vlastní VoIP ústřednou, nebo operátorem odorik.cz na druhé straně. Šablona je implementována jako tzv. worker - obsahuje mechanizmy, které monitorují stav přihlášení klienta v síti Skype + další provozní stavy a v případě potřeby, nastanou-li známé chyby, jsou automaticky realizovány kroky k obnově funkčnosti workera. Součástí šablony je i tzv chat agent, tj implementace obsluhy příjmu zpráv ze Skype chatu a jejich přeposílání na email prostřednictvím externího poštovního serveru (například viz šablona debian-8.0-x86_64-postserver). Skype chat agent rovněž podporuje funkci automatické odpovědi do chatu. Existují dva hlavní způsoby, jak lze tuto šablonu využít:

Příjem hovorů ze sítě Skype na vlastní telefonní číslo u odorik.cz (snadné a rychlé řešení)

V tomto případě použití šablony je předpokladem, že máte účet u odorik.cz a ve svém účtu jednu nevyužitou odorik linku. Po přihlášení na 4smart.cz klikněte na Vytvořit nový server a v kategorii VoIP ústředny vyberte šablonu s označením debian-8.0-x86_64-skypeworker. Následně klikněte na tlačítko Vytvořit a vyplňte potřebné údaje potřebné pro nastavení workeru.

Váš Skype login - login Vašeho účtu Skype, který chcete použít.

Skype heslo - heslo k Vašemu Skype účtu.

IP adresa nebo doména SIP proxy serveru dvojtečka SIP port - v tomto případě ponechte předvyplněné sip.odorik.cz:5060.

Extension externí ústředny nebo číslo linky odorik.cz pro přihlášení - zadejte číslo své odorik linky, nikoliv telefonní číslo. Jde zpravidla o šesti číslí.

Heslo pro přihlášení extension nebo heslo linky odorik.cz - zadejte heslo příslušné odorik linky.

Volané číslo linky externí ústředny nebo veřejné telefonní číslo odorik.cz - zadejte telefonní číslo (mobilní / pevné), kam budou směrovány hovory ze Skypu. Číslo lze zadat také v mezinárodním tvaru. V takovém případě musí číslo začínat dvěma nulami, například 00420123456789.

IP adresa nebo doména poštovního serveru pro přeposílání zpráv ze Skype chatu - pro přeposílání zpráv z chatu musíte mít na 4smart.cz dále zřízen poštovní server. Pokud poštovní server nemáte, nebo zprávy nechcete přeposílat, ponechte předvyplněné.

Emailová adresa pro doručování zpráv ze Skype chatu - zpravidla Váš email, kam budou zprávy z chatu přeposílány. Pokud ale neprovozujete poštovní server pro přeposílání zpráv, nebo přeposílat zprávy z chatu nechcete, ponechte předvyplněné.

Kliknutím na tlačítko použít je veškeré nastavení dokončeno. Vaše ústředna pro příjem hovorů ze sítě Skype na telefonní číslo bude použitelná bezprostředně po vytvoření serveru a nevyžaduje další nastavování.

Odchozí a příchozí hovory mezi sítí Skype a vlastní VoIP ústřednou

Tato varianta provozování workera je náročnější na přípravu výsledného řešení. Pro tento účel je třeba nejdříve připravit VoIP ústřednu (zvláštní virtuální server), například s použitím některé šablony: debian-7.0-x86_64-asterisk11, debian-7.0-x86_64-pbx3, centos5-x86_64-elastix-r[X], centos-7-x86_64-elastix4, debian-8.0-x86_64-asterisk13. Součástí nabídky šablon na 4smart.cz jsou jak šablony, které lze nastavovat s pomocí jejich www rozhraní (prohlížečem), tak šablony, které lze nastavovat editací příslušných konfiguračních souborů. V tomto případě lze odkázat na další články na této wiki: Konfigurujeme vlastní ústřednu s www rozhraním, Konfigurujeme Asterisk ústřednu bez www rozhraní, asterisk-zakladni-nastaveni.

Jakmile je VoIP ústředna hotová, lze vytvořit virtuální server Skype workera podle této šablony (debian-8.0-x86_64-skypeworker). Základem konceptu je, že Skype worker se bude prostřednictvím SIP protokolu registrovat na VoIP ústřednu a na této ústředně bude volat u všech příchozích hovorů definovanou extension (tj. linku Vaší ústředny). Další zpracování každého příchozího hovoru lze postavit na Skype loginu volajícího viz „From:“ uvedené v SIP paketu. V případě odchozích hovorů stačí v SIP paketech ústředny v „To:“ definovat skype_login_volaného@IP_adresa_skype_workera. V případě základního nastavení Skype workera lze vycházet z následujícího obrázku:

Váš Skype login - login Vašeho účtu Skype, který chcete použít.

Skype heslo - heslo k Vašemu Skype účtu.

IP adresa nebo doména SIP proxy serveru dvojtečka SIP port - zadejte IP adresu své VoIP ústředny, která bude hovory dále obsluhovat. Za IP adresou uveďte dvojtečku a SIP port této ústředny (ve výchozím nastavení obvykle 5060).

Extension externí ústředny nebo číslo linky odorik.cz pro přihlášení - zadejte číslo extension (linky), pod kterou se má Skype worker na VoIP ústředně zaregistrovat.

Heslo pro přihlášení extension nebo heslo linky odorik.cz - zadejte heslo příslušné extension (linky).

Volané číslo linky externí ústředny nebo veřejné telefonní číslo odorik.cz - zadejte tčíslo extension, kam bude na VoIP ústředně přepojován hovor ze Skypu a kde bude tento příchozí hovor dále zpracováván.

IP adresa nebo doména poštovního serveru pro přeposílání zpráv ze Skype chatu - pro přeposílání zpráv z chatu musíte mít na 4smart.cz dále zřízen poštovní server. Pokud poštovní server nemáte, nebo zprávy nechcete přeposílat, ponechte předvyplněné.

Emailová adresa pro doručování zpráv ze Skype chatu - zpravidla Váš email, kam budou zprávy z chatu přeposílány. Pokud ale neprovozujete poštovní server pro přeposílání zpráv, nebo přeposílat zprávy z chatu nechcete, ponechte předvyplněné.

Kliknutím na tlačítko použít je veškeré nastavení workera dokončeno. Váš worker pro příjem hovorů ze sítě Skype na telefonní číslo bude použitelný bezprostředně po vytvoření serveru a nevyžaduje další nastavování.

Dodatečné změny a úpravy v nastavení workera

Pokud potřebujete z nějakého důvodu změnit existující nastavení workera a nechcete jít cestou odstranění a znovuvytvoření virtuálního serveru, lze změny v nastavení provádět úpravou sqlite3 databáze, tabulky cfg v souboru configuration.db. Soubor sqlite3 databáze configuration.db najdete ve virtuálním serveru workera v adresáři /opt. Po provedení změny v nastavení dojde automaticky k restartu virtuálního serveru workera. Nové nastavení se projeví okamžitě.

Pokud potřebujete změnit výchozí automatickou odpověď na zprávy, zasílanou do chatu tímto workerem, najdete příslušný soubor s textem automatické odpovědi v souboru /opt/autoanswer.txt. Po změně textu v tomto souboru je nutné manuálně restartovat workera.

Spolehlivost řešení

Míra spolehlivosti služby spojování hovorů mezi sítí Skype závisí z největší míry na kvalitě služeb společnosti Microsoft, která Skype podporuje. Je doporučeno, aby účet Skype, který je veden v nastavení tohoto workera a pod kterým je tento worker přihlášen na 4smart.cz, nebyl současně přihlášen jinde, například na PC jeho majitele. V případě, že existuje více souběžně přihlášených Skype klientů pod stejným loginem, může docházet ke stavům, kdy hovor nevyzvání nikde, nebo vyzvání jen na jednom Skype klientovi, apod. Spolehlivost doručování zpráv z chatu, tedy to, že zpráva opravdu příjde je rovněž proměnnou, která závisí na míře momentální kvality služby Skype. Tyto provozní stavy byly v uplynulých měsících důkladně testovány. Před zveřejněním této šablony byly tyto provozní stavy testovány znovu a míra kvality služby Skype ve spolupráci s touto šablonou (workerem) se jevila jako velmi dobrá.

 
debian-8.0-x86_64-skypeworker.txt · Poslední úprava: 2017/01/23 14:12 autor: root