Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
debian-8.0-x86_64-postserver [2015/08/19 17:02]
misa
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== debian-8.0-x86_64-postserver - Plnohodnotný poštovní server s webovým rozhraním pro odesílání a příjem pošty ===== 
- 
-Mít vlastní poštovní server je dnes pro většinu firem a organizací nutností. Řešení v podobě této šablony je určeno k provozování poštovního serveru pro jednu i více vlastních domén. 
-Zajišťuje přitom jak odesílání,​ tak i příjem emailů a jejich organizaci. Díky webovému rozhraní Roundcube se ke svým emailům dostanete, ať jste kdekoliv, stačí Vám k tomu pouze webový prohlížeč. 
-Samozřejmostí je plná podpora všech důležitých protokolů, jako: SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, neboli poštovní server můžete použít i v kombinaci se svým emailovým klientem, jako například Outlook Express, Evolution, Thunderbird,​ apod. Řešení, které je implementováno v této šabloně, zajišťuje i antivirovou kontrolu emailů a také kontrolu SPAMu. Databáze těchto nástrojů jsou navíc automaticky pravidelně aktualizovány. ​ 
- 
-==== Jak na vlastní poštovní server ==== 
-Vytvoření vlastního poštovního serveru může být pro někoho náročné. **Pokud si na celý proces netroufáte,​ můžeme pro Vás poštovní server vytvořit. Stačí nás kontaktovat na podpora[zv]4smart.cz a vše potřebné zařídíme**. 
-Dále bude následovat postup, krok za krokem, jak s pomocí webového prohlížeče zprovoznit vlastní poštovní server. 
- 
-**Před tím, než začnete, budete potřebovat vlastní doménu, kterou získáte u některého z registrátorů domén na internetu. Pro demonstraci je dále použita fiktivní doména '​mujserver.cz'​.** 
- 
-=== Vytvoření virtuálního serveru === 
-Nejprve je třeba vytvořit virtuální server s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz a šablony **debian-8.0-x86_64-postserver**,​ kterou také najdete v kategorii **poštovní servery**. 
- 
-{{::​postserver1.png?​600|}} 
- 
-Proces vytvoření virtuálního serveru vyžaduje některé údaje, podle kterých bude poštovní server nastaven. Tyto údaje nelze volit '​libovolně',​ 
-tedy nastavené doménové adresy by měly být ve Vašem vlastnictví. Přednastavené hodnoty na obrázku slouží pouze k demonstraci:​ 
- 
-  * **Doménová adresa poštovního serveru** - celý doménový název Vašeho poštovního serveru. 
-  * **Výchozí spravovaná doména poštovním serverem** - doména, pro níž bude poštovní server obsluhovat odesílání a příjem emailů. 
-  * **Přihlašovací heslo do PostfixAdmin** - bude sloužit k přihlášení superuživatele a pro další správu poštovního serveru 
- 
-{{::​postserver2.png?​600|}} 
- 
-=== Nezbytné nastavení virtuálního serveru === 
-Po vytvoření virtuálního serveru je důležité nastavit jeho **hostname přesně podle doménové adresy Vašeho poštovního serveru**. ​ 
- 
-  * Hostname nastavíte kliknutím na '​nastavení'​ u příslušného virtuálního serveru v přehledu 
- 
-{{:​postserver3.png?​600|}} 
- 
-  * Na horní liště vyberte '​Hostname a DNS' 
- 
-{{:​postserver4.png?​600|}} 
- 
-  * Nyní **změňte hostname** na **požadovanou doménovou adresu**, zde v příkladě je opět použita fiktivní doménová adresa '​mail.mujserver.cz'​. 
- 
-=== Nastavení doménových záznamů === 
-V další fázi je třeba nastavit doménové záznamy, zejména tzv. **[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Domain_Name_System|A-záznam]]** a **[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Domain_Name_System|PTR-záznam]]**. Doménový [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Domain_Name_System|A-záznam]] nastavíte u registrátora své domény - nastavte jej na veřejnou IPv4 adresu svého virtuálního serveru. 
-Doménový [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Domain_Name_System|PTR-záznam]] nastavujeme my - v tomto případě nás kontaktujte emailem na podpora[zv.]4smart.cz. V emailu uveďte: 
- 
-  * Doménovou adresu svého virtuálního serveru 
-  * 4smart.cz login 
-  * 4smart.cz heslo zákaznické podpory (nikoliv přihlašovací heslo) 
- 
-**Absence nastavení A nebo PTR -záznamu nebo jejich nesouhlasné nastavení povede k tomu, že odchozí pošta z Vašeho virtuálního serveru bude v internetu ostatními poštovními servery odmítána!** 
- 
-Kromě zmíněných A a PTR - doménových záznamů je zde ještě tzv. **[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​MX_z%C3%A1znam|MX-záznam]]**,​ který nastavíte rovněž u svého registrátora domén. [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​MX_z%C3%A1znam|MX-záznam]] říká poštovním serverům na internetu, kam mají pro Vaši doménu doručovat poštu. 
-V tomto případě tedy nastavte [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​MX_z%C3%A1znam|MX-záznam]] na doménovou adresu svého poštovního serveru, neboli na [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Domain_Name_System|A-záznam]]. 
- 
-**Absence nastavení MX záznamu by znamenala nemožnost přijímat poštu z internetu, ačkoliv odesílání emailů by fungovalo bez problému.** 
- 
-=== Základní konfigurace poštovního serveru s pomocí PostfixAdmin === 
-Pokud do svého webového prohlížeče zadáte IP adresu nebo doménovou adresu virtuálního serveru, zobrazí se Vám webové rozhraní RoundCube. Aktuálně však neexistují žádné schránky, do kterých by bylo možné se jako uživatel přihlásit a číst poštu. Proto nyní vytvoříme nastavení pro Vaši doménu (zde jako příklad '​mujserver.cz'​). Použijeme k tomu PostfixAdmin,​ který je předinstalován:​ 
- 
-  * http://​ipv4_adresa_vaseho_vps_nebo_domena/​postfixadmin 
- 
-  * Přihlaste se jako **admin@vase_domena** a s pomocí **hesla, které bylo zadáno při vytváření virtuálního serveru**, jak ukazuje následující obrázek: 
- 
-{{:​postserver5.png?​800|}} 
- 
-Účet **admin@vase_domena** je v Postfixu veden jako superuživatelský účet. To znamená, že můžete do konfigurace přidávat další domény nebo je mazat a také pod jednotlivými doménami přidávat nebo mazat jednotlivé emailové účty. 
-V tuto chvíli bude nutné vytvořit nastavení pro Vaši doménu. 
- 
-  * Na horní liště klikněte na '​**Domény**'​ 
-  * Dole zvolte '​**Nová doména**'​ 
- 
-Dále vyplňte požadované informace, jak ukazuje následující obrázek: 
- 
-{{::​postserver6.png?​800|}} 
- 
-  * **Doména**:​ doména, pro kterou bude poštovní server spravovat poštu; vyplňte svoji doménu (zde jako příklad opět fiktivní '​mujserver.cz'​) 
-  * **Popis**: volitelná vlastní poznámka 
-  * Dále můžete upravit některé další hodnoty (lze je změnit i později). 
- 
-Přidání domény do konfigurace Vašeho poštovního serveru dokončíte kliknutím na '​**Přidat doménu**'​ 
- 
-Dalším krokem je **vytvoření poštovní schránky admin@vase_domena**,​ do které přesměrujeme poštu z adres abuse, postmaster @mujserver.cz. 
- 
-  * Na horní liště klikněte na '​**Schránky**'​ 
-  * Dole zvolte '​**Přidat schránku**'​ 
- 
-Nyní vyplňte požadované údaje spojené se schránku admin@vase_domena,​ jak ukazuje následující obrázek: 
- 
-{{::​postserver7.png?​800|}} 
- 
-  * **Uživatelské jméno**: admin 
-  * **Heslo**: buďte pečliví při volbě hesla 
-  * **Jméno**: obsahuje obvykle jméno vlastníka schránky 
-  * **Místo**: diskový prostor pro poštu v této schránce 
-  * **Aktivní**:​ emailová schránka bude aktivní, lze ji používat. 
- 
-Pokud chcete, můžete postup pro vytvoření dalších schránek opakovat i pro další uživatele, kteří mají mít emailový účet na Vašem poštovním serveru. 
-Stejně tak lze opakovat celý proces od vytvoření (přidání) další domény až po schránky v této doméně. 
- 
-**Důležité je přesměrování pošty zejména z adres abuse a postmaster @vase_domena**. ​ 
-Jedná se o speciální emailové adresy (definované dokumenty [[https://​www.ietf.org/​rfc/​rfc2142.txt|RFC]]),​ které slouží pro oznamování SPAMu, pokud jej někdo rozesílá z Vaší domény. U těchto dvou emailových adres nastavte jako cíl přeposílání například adresu admin@vase_domena,​ viz následující obrázek. 
- 
-{{:​postserver10.png?​800|}} 
- 
- 
-=== První přihlášení do emailové schránky s pomocí RoundCube === 
-V této fázi by měl být Váš poštovní server nakonfigurovaný,​ jak co se týká DNS záznamů, tak domén a schránek poštovního systému. Dalším krokem tedy je přihlášení uživatele. 
-Po přihlášení by již mělo být možné odesílat a přijímat emaily jak v rámci poštovního serveru (zde funguje lokální přeposílání),​ tak i v rámci internetu. 
-Rozhraní pro přístup k poštovním schránkám Roundcube najdete po zadání URL do svého prohlížeče,​ použít lze IP adresu VPS, nebo doménu poštovního serveru: 
- 
-  * http://​ipv4_adresa_vaseho_vps_nebo_domena/​ 
-  * **Uživatele je při přihlášení nutné zadat včetně příslušné domény**, jak ukazuje následující obrázek: 
- 
-{{:​postserver8.png?​800|}} 
- 
-Po prvním úspěšném přihlášení na Vás čeká uvítací email a vlídné webové rozhraní Roundcube, ve kterém nebudete mít problém se orientovat. 
- 
-{{:​postserver9.png?​800|}} 
- 
-==== Certifikáty ==== 
- 
-V šabloně debian-8.0-x86_64-postserver je použit self-signed certifikát,​ jehož použití by nemělo být na škodu, ale který můžete nahradit vlastním certifikátem vydaným některou certifikační autoritou. 
-V případě self-signed certifikátu však může dojít ke zobrazení varovných hlášení při prvním připojení Vašeho prohlížeče do webové administrace PostfixAdmin nebo Roundcube. 
-Také může dojít ke zobrazení varovných hlášení, pokud se poprvé připojujete ke svému poštovnímu serveru se svým poštovním klientem (Outlook Express, Mozilla Thunderbird,​ apod.). 
-K použití self-signed certifikátu je nastaven webový server Apache2, poštovní server Postfix a IMAP server Dovecot. Všechny tyto části používají stejný certifikát. 
- 
- 
- 
- 
-==== Nároky šablony ==== 
- 
-  * Software šablony je středně náročný, pokud jde o systémové prostředky kladené na fyzický server 4smart.cz. Lze předpokládat o něco vyšší náklady za RAM a síťový přenos (podle využití poštovního serveru). 
-  * Minimální množství RAM, se kterým lze virtuální server provozovat, by nemělo být menší než 4 GiB. 
-  * Pro potřeby virtuálního serveru s instalací poštovního serveru je veřejná IPv4 adresa nutností. 
-  * Použití pouze IPv6 adresy může stále způsobovat problémy, pokud jde o podporu IPv6 konektivity poštovními servery na internetu. Doručovat poštu do některých destinací by tak nemuselo být možné. 
-  * V případě použití IPv6 adresy bude nutné nastavit AAAA-záznam a PTR záznam pro tuto adresu a upravit konfiguraci Postfixu, případně Apache2 a Dovecot. 
- 
- 
- 
- 
-==== Odkazy ==== 
- 
-https://​www.exratione.com/​2014/​05/​a-mailserver-on-ubuntu-1404-postfix-dovecot-mysql/​ 
  
 
debian-8.0-x86_64-postserver.1439996559.txt.gz · Poslední úprava: 2015/08/19 17:02 autor: misa