Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
debian-8.0-x86_64-piwigo [2016/03/09 09:28]
root [Nároky šablony]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== debian-8.0-x86_64-piwigo - Flexibilní fotogalerie pro každého ===== 
- 
-V dnešní době Facebooku, Google+, či případně Picasa se může zdát, že software typu Piwigo, který přináší tato šablona, je již nadbytečný. Není to ovšem zcela pravda. 
-Například Facebook v nových podmínkách deklaruje, že se stává spoluautorem veškerého obsahu (například právě fotografií),​ které uživatel do sociální sítě nahrává, sdílí je a současně 
-si vyhrazuje právo tyto fotografie použít v reklamách. Může se tak snadno stát, že po čase uvidíte někde svoji fotografii použitou k prezentaci cizího výrobku. ​ 
-Nesmíme ale zapomenout ani na to, že sociální sítě určují, která fotografie je vhodná a která není. I to může někomu vadit, pokud se jeho fotografie dotýkají například politických záležitostí,​ nebo 
-je předmětem například nahota. ​ 
- 
-Naproti tomu s Piwigo máte svoje fotografie pod vlastní kontrolou. Tím, že budete mít vlastní fotogalerii na 4smart.cz uvedené problémy týkající se sociálních sítí odpadají. ​ 
-Předmět obsahu, počet fotografií i jejich velikost je zcela ve Vaší režii. Piwigo nabízí profesionální vzhled a dovoluje používat i různé pluginy. 
- 
-==== Vytvoření vlastního virtuálního serveru s fotogalerií ==== 
-Je to snadné. stačí k tomu 5 minut a webový prohlížeč,​ nic víc. 
- 
-=== Vytvoření virtuálního serveru === 
-  - Přihlaste se do svého účtu na www.4smart.cz 
-  - Klikněte na **Vytvořit nový server** 
-  - Z nabídky **Kategorie** vyberte **Nasazení a vývoj webu** 
-  - Z nabídky **Šablona** vyberte **debian-8.0-x86_64-piwigo** 
-  - Nyní dole klikněte na **Vytvořit** 
-  - V posledním kroku si zvolte dostatečně silné heslo pro uživatele **root** Vaší databáze MySQL a klikněte na použít. **Toto heslo budete ještě potřebovat**. 
- 
-=== Příprava fotogalerie === 
-Po provedení výše zmíněných kroků dojde k vytvoření nového virtuálního serveru s instalací Fotogalerie Piwigo, kterou bude třeba správně nakonfigurovat. 
-Do svého webového prohlížeče proto zadejte IP adresu vytvořeného webového serveru, například:​ 
- 
-<​code>​ 
-http://​77.93.202.xx 
-</​code>​ 
- 
-{{::​piwigo.png?​800|}} 
- 
-Váš webový prohlížeč by Vám měl nyní zobrazit obsah, který demonstruje uvedený obrázek. ​ 
-Jednotlivé položky si nyní projdeme a postupně doplníme. Začneme částí **Databázová konfigurace**. 
- 
-  * **MySQL server** - zde by mělo být //​localhost//​ 
-  * **Uživatel** - //root// 
-  * **Heslo** - zde zadejte stejné heslo, jako při vytváření virtuálního serveru v posledním kroku. 
-  * **Jméno databáze** - zadejte //piwigo// 
-  * **Předpona názvů databázových tabulek** - ponechte předvyplněné 
- 
-V části Administrátorská konfigurace vyplňte údaje, které budete používat pro přihlašování jako správce své fotogalerie. 
-**Především si zvolte dostatečně silné uživatelské jméno a heslo.** ​ 
- 
-  * **Uživatelské jméno** - zvolte dle libosti, lépe je volit login z kombinace alfanumerických znaků 
-  * **Heslo** - doporučením je opět kombinace alfanumerických znaků a nejlépe dostatečně dlouhé (delší = lepší). 
-  * **E-mail** - vaše mailová adresa 
-  * **Volby** - v příkladě na obrázku jsou obě zatržítka zrušena 
- 
-Teď stačí jen kliknout na **Spustit instalaci**. Vše by mělo být hotové během okamžiku. 
- 
- 
- 
-==== Nároky šablony ==== 
- 
-  * Software šablony je nízké náročnosti. Náklady na provoz serveru jsou odvislé od obsazeného diskového prostoru a návštěvnosti (síťový traffic, četnost diskových operací). 
-  * Předpokládané náklady na provoz osobní galerie s desítkami fotografií jsou odhadem 30 - 80Kč za měsíc dle počtu přístupů. 
-  * Minimální množství RAM, se kterým lze virtuální server provozovat, by nemělo být menší než 2 GiB. 
-  * Veřejná IPv4 adresa zde není nutná. Piwigo lze provozovat s neveřejnou IPv4 adresou s pomocí našich reverzních http proxy serverů. 
-  * Použití IPv6 adresy pro přístup ke galerii by mělo být zcela bez problémů. 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Odkazy ==== 
-[[http://​piwigo.org/​]] 
-[[http://​www.linuxexpres.cz/​software/​piwigo-flexibilni-webova-fotogalerie]] 
- 
  
 
debian-8.0-x86_64-piwigo.1457512120.txt.gz · Poslední úprava: 2016/03/09 09:28 autor: root