Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
automaticke_planovatelne_zalohovani [2017/06/23 14:28]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
-====== Automatické,​ plánované zálohování 4smart.cz ====== 
-Umožňuje vytvářet snapshoty (zálohy) virtuálních serverů v předem stanovený čas, který uživatel určí a to i několikrát denně, nastavitelné pro každý virtuální server zvlášť. 
- 
-===== Proč zálohovat ===== 
-Důvodů proč zálohovat existuje více. Případnou obnovou ze zálohy lze vyřešit jinak obtížně řešitelné problémy s virtuálním serverem, kdy došlo například k jeho kompromitaci škodlivým kódem (rootkity, spambot, DDoS bot ...), nebo když po uživatelem provedených změnách došlo k problémům s přístupem do virtuálního serveru, nebo jiným změnám, které uživatel nedokáže snadno a rychle vyřešit. 
-Výsledný soubor zálohy může ale sloužit i k jiným účelům, například ke klonování nějaké funkční instalace virtuálního serveru do prostředí jiného virtuálního serveru. Tenhle přístup lze chápat jako vytváření šablony a její instancování (nasazení). ​ 
- 
-===== Proč zálohovat automaticky ===== 
-Hlavním důvodem je to, aby se uživatel prakticky nemusel o nic starat. Jednou nastaví potřebné časy u konkrétních dní v týdnu pro potřebný virtuální server a o zbytek se postará systém automaticky. 
-Uživatel tak má stále k dispozici nějaký poslední soubor zálohy, pokud by tato byla potřeba. 
- 
-===== Kde a jak nastavit automatické zálohování ===== 
-Tato funkcionalita se nastavuje výhradně přes webové administrační rozhraní 4smart.cz, pro každý virtuální server zvlášť. 
-Na horní liště zvolíme **Správce záloh** tak, jak ukazuje následující obrázek, a pak u příslušného virtuálního serveru zvolíme **plánovač zálohování**. 
- 
-{{::​automatic_backuping_1.png?​700|}} 
- 
-Nyní stačí v plánovači zvolit požadované časy, kdy má dojít k vytvoření snapshotu. ​ 
- 
-{{::​automatic_backuping_2.png?​700|}} 
- 
-Změny v nastavení jsou platné okamžitě. Při volbě termínů je třeba nezapomenout na to, že existuje omezení v podobě maximálního počtu záloh vytvořitelných za den. 
-V případě, kdy uživatel v plánovači tento limit překračuje,​ je naplánované vytvoření nadlimitní n-té zálohy ignorováno,​ viz. dále. 
- 
- 
-===== Za co se při zálohování platí ===== 
-Operace spojené se zálohováním nejsou účtovány do kategorie "​systémové prostředky",​ ale zvlášť v kategorii "​ostatní operace"​. 
-Toto tedy například neovlivňuje chování funkcionality [[monitorovani_zdravi_virtulnich_serveru|Monitorování zdraví virtuálních serverů]] a s ní spojené možnosti zastavit virtuální server vykazující nadlimitní spotřebou kreditu. Díky tomuto oddělení je tedy navíc možné přehledně získat povědomí o spotřebě kreditu virtuálním serverem za systémové prostředky a zvlášť za jeho soubory záloh a úkony spojené s touto funkcionalitou. ​ 
- 
-Podle velikosti dat jsou zpoplatněny následující služby: 
- 
-  * Operace vytvoření souboru zálohy (snapshotu). 
-  * Download souboru zálohy. 
-  * Obnovení virtuálního serveru ze souboru zálohy. 
-  * Klonování 
-  * Uchovávání zálohy v cloudu 4smart.cz (účtováno každých 5 minut). 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Kde jsou moje soubory záloh uloženy ===== 
-Soubory záloh jsou uloženy "​někde"​ v cloudu 4smart.cz. Váš soubor zálohy se tedy může nacházet na zcela jiném HW uzlu 4smart.cz, než kde se nachází příslušný virtuální server. 
-Umístění je zpravidla zvoleno náhodně. Z pohledu úložiště jde o distribuované síťové úložiště,​ tedy takové, které podobně jako virtuální servery jistí některý ze záložních HW uzlů 4smart.cz. 
- 
-===== Omezení spojená se zálohováním ===== 
-Aby nedocházelo ke zneužívání této funkce, platí jistá interní omezení, která limitují maximální počet souborů záloh (snapshotů) vytvořených za den pro každý virtuální server. Výchozí nastavení povoluje vytvořit maximálně tři soubory záloh za den. Toto nastavení lze na přání uživatele po podání žádosti emailem upravit - navýšit. ​ 
- 
-Dále existuje omezení, které limituje celkový počet souborů záloh pro konkrétní virtuální server v úložišti záloh. Toto nastavení může uživatel svobodně měnit a podle potřeby může mít k dispozici až 100 souborů záloh. Výchozím nastavením je maximálně pět souborů záloh v úložišti. Při vytváření každé další zálohy virtuálního serveru se vždy odstraní nejstarší snapshot, pokud je tato zmíněná hodnota maximálního počtu souborů záloh dosažena. 
- 
- 
-===== Další možnosti týkající se funkcionality zálohování ===== 
-Podle potřeby je funkcionalita zálohování doplněna o další možnosti, které například umožňují přiřadit konkrétnímu souboru zálohy **vlastní poznámku**. Mezi další užitečné možnosti patří **vytváření kopie souboru zálohy ve virtuálním serveru** nebo možnost **stáhnout** či **uploadovat** soubor zálohy mezi cloudem 4smart.cz na jedné straně a uživatelem na straně druhé. Soubory záloh lze samozřejmě i **manuálně mazat**. Vše zmíněné lze realizovat s pomocí webového administračního rozhraní 4smart.cz. 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 
automaticke_planovatelne_zalohovani.1498220935.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/23 14:28 autor: root