Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
asterisk-zakladni-instalace-asterisk-na-debian-6-squeeze [2019/05/28 13:24]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
-[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]] 
- 
-====== Základní instalace Asterisk na Debian 6 (Squeeze) ====== 
-Následující text má za cíl ilustrovat postup instalace VoIP telefonní ústředny Asterisk na virtuální server vycházející ze šablony [[debian-6.0-x86_64-update1|debian-6.0-x86_64-update1]],​ která je dostupná v systému [[http://​www.4smart.cz|4smart.cz]]. Než budete pokračovat,​ doporučuji vám zkontrolovat velikost přidělené operační paměti RAM pro váš server. RAM je vhodné nastavit alespoň na 256MB. Velikost diskového prostoru není kritická, ale i zde doporučuji nastavit alespoň 3GB. Následující postup popisuje instalaci Asterisku (1.6.2.14) ze zdrojových kódů. 
- 
-===== Instalace potřebných knihoven ===== 
- 
-Aby bylo možné nainstalovat a kompilovat Asterisk, je nutné nainstalovat tyto balíčky: 
- 
-  * gcc 
-  * g++ 
-  * libncurses5-dev 
-  * libxml2-dev 
-  * doxygen 
- 
-Ve virtuálním serveru spustíme následující příkaz pod uživatelem root: 
- 
-<​code>​ 
-aptitude install gcc g++ libxml2-dev libncurses5-dev doxygen 
-</​code>​ 
- 
-Další závislosti se budou řešit automaticky. 
- 
-==== Stažení Asterisku a jeho rozbalení ==== 
-Stáhnout Asterisk můžete na domovské stránce [[http://​www.asterisk.org]] v záložce [[http://​www.asterisk.org/​downloads|Downloads]]. V době psaní tohoto návodu byla dostupná stabilní verze 1.6.2.14. ​ 
- 
-Přejdeme do adresáře /usr/src 
- 
-<​code>​ 
-cd /usr/src 
-</​code>​ 
- 
-Stáhneme asterisk pomocí příkazu wget: 
- 
-<​code>​ 
-wget http://​downloads.asterisk.org/​pub/​telephony/​asterisk/​old-releases/​asterisk-1.6.2.14.tar.gz 
-</​code>​ 
- 
-Po stažení archiv rozbalíme příkazem: 
- 
-<​code>​ 
-tar -xzvf asterisk-1.6.2.14.tar.gz 
-</​code>​ 
- 
-Rozbalením vznikl adresář asterisk-1.6.2.14 vedle stávajícího archivu. Stažený soubor můžeme odstranit příkazem: 
- 
-<​code>​ 
-rm asterisk-1.6.2.14.tar.gz 
-</​code>​ 
- 
-Přejdeme do nově vzniklého adresáře: 
- 
-<​code>​ 
-cd asterisk-1.6.2.14 
-</​code>​ 
- 
-===== Pre-building configuration ===== 
- 
-Před samotnou kompilací je potřeba vše potřebné nastavit podle dostupných knihoven v systému. Výsledkem této fáze bude soubor '​MakeFile'​. O vše se postará příkaz: 
- 
-<​code>​ 
-./configure 
-</​code>​ 
- 
-Pokud byly pro script '​./​configure'​ splněny všechny potřebné závislosti a script tak skončil s úspěchem, mělo by se vám na obrazovce objevit přibližně toto: 
- 
-<​code>​ 
-               ​.$$$$$$$$$$$$$$$=.. 
-            .$7$7.. ​         .7$$7:. 
-          .$$:.                 ,$7.7 
-        .$7.     ​7$$$$ ​          .$$77 
-     ​..$$. ​      ​$$$$$ ​           .$$$7 
-    ..7$   ​.?​. ​  ​$$$$$ ​  ​.?​. ​      7$$$. 
-   ​$.$. ​  ​.$$$7. $$$$7 .7$$$. ​     .$$$. 
- ​.777. ​  ​.$$$$$$77$$$77$$$$$7. ​     $$$, 
- ​$$$~ ​     .7$$$$$$$$$$$$$7. ​      .$$$. 
-.$$7          .7$$$$$$$7: ​         ?$$$. 
-$$$          ?​7$$$$$$$$$$I ​       .$$$7 
-$$$       ​.7$$$$$$$$$$$$$$$$ ​     :$$$. 
-$$$       ​$$$$$$7$$$$$$$$$$$$ ​   .$$$. 
-$$$        $$$   ​7$$$7 ​ .$$$    .$$$. 
-$$$$             ​$$$$7 ​        .$$$. 
-7$$$7            7$$$$        7$$$ 
- ​$$$$$ ​                       $$$ 
-  $$$$7. ​                      ​$$ ​ (TM) 
-   ​$$$$$$$. ​          ​.7$$$$$$ ​ $$ 
-     ​$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$ 
-       ​$$$$$$$$$$$$$$$$. 
- 
-configure: Package configured for: 
-configure: OS type  : linux-gnu 
-configure: Host CPU : x86_64 
-configure: build-cpu:​vendor:​os:​ x86_64 : unknown : linux-gnu : 
-configure: host-cpu:​vendor:​os:​ x86_64 : unknown : linux-gnu : 
-</​code>​ 
- 
-===== Building ===== 
- 
-Nyní se pustíme do samotné kompilace. Zadejte proto příkaz: 
- 
-<​code>​ 
-make 
-</​code>​ 
- 
-Samotná kompilace může chvíli trvat. Čas je však možné zkrátit přidělením vyššího výkonu CPU pro váš server ve www rozhraní [[http://​www.4smart.cz|4smart.cz]]. Změnu můžete bez obav provést, kdykoliv chcete, projeví se ihned a nevyžaduje restart. 
- 
-Jestliže byla kompilace ukončena s úspěchem, měl by se vám na obrazovce objevit následující text: 
- 
-<​code>​ 
-+--------- Asterisk Build Complete ---------+ 
- + Asterisk has successfully been built, and + 
- + can be installed by running: ​             + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​               make install ​              + 
- ​+-------------------------------------------+ 
-</​code>​ 
- 
-===== Installation ===== 
- 
-Pro zahájení instalace zadejte příkaz: 
- 
-<​code>​ 
-make install 
-</​code>​ 
- 
-Pokud i zde proběhne vše v pořádku, zobrazí se vám: 
- 
-<​code>​ 
-+---- Asterisk Installation Complete -------+ 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​   YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT ​   + 
- ​+ ​                                          + 
- + Asterisk has successfully been installed. + 
- + If you would like to install the sample ​  + 
- + configuration files (overwriting any      + 
- + existing config files), run:              + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​               make samples ​              + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+----------------- ​ or ---------------------+ 
- ​+ ​                                          + 
- + You can go ahead and install the asterisk + 
- + program documentation now or later run:   + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​              make progdocs ​              + 
- ​+ ​                                          + 
- + **Note** This requires that you have      + 
- + doxygen installed on your local system ​   + 
- ​+-------------------------------------------+ 
-</​code>​ 
- 
-===== Finishing ===== 
- 
-Nyní je již asterisk použitelný a konfigurovatelný,​ avšak může se vám hodit nainstalovat ukázkové konfigurační soubory. Ty oceníte zejména při psaní vlastních konfigurací,​ jako pomocný zdroj informací. Pro instalaci ukázkových konfiguračních souborů zadejte: 
- 
-<​code>​ 
-make samples 
-</​code>​ 
- 
-Rovněž se může hodit dokumentace:​ 
- 
-<​code>​ 
-make progdocs 
-</​code>​ 
- 
-Aby se asterisk spustil automaticky vždy, když spustíte virtuální server, je proto potřeba vytvořit initscript: 
- 
-<​code>​ 
-make config 
-</​code>​ 
- 
-[[start|Zpět na přehled Wiki]] 
- 
-[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]] 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 
asterisk-zakladni-instalace-asterisk-na-debian-6-squeeze.1559042669.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/28 13:24 autor: root