Základní instalace Asterisk na Debian 6 (Squeeze)

Následující text má za cíl ilustrovat postup instalace VoIP telefonní ústředny Asterisk na virtuální server vycházející ze šablony debian-6.0-x86_64-update1, která je dostupná v systému 4smart.cz. Než budete pokračovat, doporučuji vám zkontrolovat velikost přidělené operační paměti RAM pro váš server. RAM je vhodné nastavit alespoň na 256MB. Velikost diskového prostoru není kritická, ale i zde doporučuji nastavit alespoň 3GB. Následující postup popisuje instalaci Asterisku (1.6.2.14) ze zdrojových kódů.

Instalace potřebných knihoven

Aby bylo možné nainstalovat a kompilovat Asterisk, je nutné nainstalovat tyto balíčky:

 • gcc
 • g++
 • libncurses5-dev
 • libxml2-dev
 • doxygen

Ve virtuálním serveru spustíme následující příkaz pod uživatelem root:

aptitude install gcc g++ libxml2-dev libncurses5-dev doxygen

Další závislosti se budou řešit automaticky.

Stažení Asterisku a jeho rozbalení

Stáhnout Asterisk můžete na domovské stránce http://www.asterisk.org v záložce Downloads. V době psaní tohoto návodu byla dostupná stabilní verze 1.6.2.14.

Přejdeme do adresáře /usr/src

cd /usr/src

Stáhneme asterisk pomocí příkazu wget:

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-1.6.2.14.tar.gz

Po stažení archiv rozbalíme příkazem:

tar -xzvf asterisk-1.6.2.14.tar.gz

Rozbalením vznikl adresář asterisk-1.6.2.14 vedle stávajícího archivu. Stažený soubor můžeme odstranit příkazem:

rm asterisk-1.6.2.14.tar.gz

Přejdeme do nově vzniklého adresáře:

cd asterisk-1.6.2.14

Pre-building configuration

Před samotnou kompilací je potřeba vše potřebné nastavit podle dostupných knihoven v systému. Výsledkem této fáze bude soubor 'MakeFile'. O vše se postará příkaz:

./configure

Pokud byly pro script './configure' splněny všechny potřebné závislosti a script tak skončil s úspěchem, mělo by se vám na obrazovce objevit přibližně toto:

        .$$$$$$$$$$$$$$$=..
      .$7$7..     .7$$7:.
     .$$:.         ,$7.7
    .$7.   7$$$$      .$$77
   ..$$.    $$$$$      .$$$7
  ..7$  .?.  $$$$$  .?.    7$$$.
  $.$.  .$$$7. $$$$7 .7$$$.   .$$$.
 .777.  .$$$$$$77$$$77$$$$$7.   $$$,
 $$$~   .7$$$$$$$$$$$$$7.    .$$$.
.$$7     .7$$$$$$$7:     ?$$$.
$$$     ?7$$$$$$$$$$I    .$$$7
$$$    .7$$$$$$$$$$$$$$$$   :$$$.
$$$    $$$$$$7$$$$$$$$$$$$  .$$$.
$$$    $$$  7$$$7 .$$$  .$$$.
$$$$       $$$$7     .$$$.
7$$$7      7$$$$    7$$$
 $$$$$            $$$
 $$$$7.            $$ (TM)
  $$$$$$$.      .7$$$$$$ $$
   $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$
    $$$$$$$$$$$$$$$$.

configure: Package configured for:
configure: OS type : linux-gnu
configure: Host CPU : x86_64
configure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : unknown : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : unknown : linux-gnu :

Building

Nyní se pustíme do samotné kompilace. Zadejte proto příkaz:

make

Samotná kompilace může chvíli trvat. Čas je však možné zkrátit přidělením vyššího výkonu CPU pro váš server ve www rozhraní 4smart.cz. Změnu můžete bez obav provést, kdykoliv chcete, projeví se ihned a nevyžaduje restart.

Jestliže byla kompilace ukončena s úspěchem, měl by se vám na obrazovce objevit následující text:

+--------- Asterisk Build Complete ---------+
 + Asterisk has successfully been built, and +
 + can be installed by running:       +
 +                      +
 +        make install        +
 +-------------------------------------------+

Installation

Pro zahájení instalace zadejte příkaz:

make install

Pokud i zde proběhne vše v pořádku, zobrazí se vám:

+---- Asterisk Installation Complete -------+
 +                      +
 +  YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT  +
 +                      +
 + Asterisk has successfully been installed. +
 + If you would like to install the sample  +
 + configuration files (overwriting any   +
 + existing config files), run:       +
 +                      +
 +        make samples        +
 +                      +
 +----------------- or ---------------------+
 +                      +
 + You can go ahead and install the asterisk +
 + program documentation now or later run:  +
 +                      +
 +        make progdocs        +
 +                      +
 + **Note** This requires that you have   +
 + doxygen installed on your local system  +
 +-------------------------------------------+

Finishing

Nyní je již asterisk použitelný a konfigurovatelný, avšak může se vám hodit nainstalovat ukázkové konfigurační soubory. Ty oceníte zejména při psaní vlastních konfigurací, jako pomocný zdroj informací. Pro instalaci ukázkových konfiguračních souborů zadejte:

make samples

Rovněž se může hodit dokumentace:

make progdocs

Aby se asterisk spustil automaticky vždy, když spustíte virtuální server, je proto potřeba vytvořit initscript:

make config

Zpět na přehled Wiki

 
asterisk-zakladni-instalace-asterisk-na-debian-6-squeeze.txt · Poslední úprava: 2019/05/28 13:24 autor: root