Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
asterisk-zakladni-instalace-asterisk-na-debian-5-lenny [2019/05/28 13:24]
root
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
  
-[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]] 
- 
-====== Základní instalace Asterisk na Debian 5 (Lenny) ====== 
- 
-Vůbec základní potřeba, jak začít nastavovat vlastní telefonní ústřednu Asterisk, je její instalace. Níže se Vám pokusím vysvětlit základní instalaci. Příklad je uváděn pro instalaci na Debian Lenny (5) 
- 
-===== Instalace potřebných knihoven ===== 
-Aby bylo možné nainstalovat a kompilovat Asterisk, je nutné nainstalovat tyto balíčky 
- 
-  * gcc 
-  * g++ 
-  * make 
-  * libncurses5-dev 
-  * libxml2-dev 
- 
-Na Debianu "​Lenny",​ spustíme následující příkaz jako root: 
- 
-<​code>​apt-get install gcc g++ make libncurses5-dev libxml2-dev</​code>​ 
- 
-Další závislosti se budou řešit automaticky. 
- 
-===== Stažení Asterisk a jeho rozbalení ===== 
-Stáhnout Asterisk můžete na domovské stránce [[http://​www.asterisk.org]] v záložce [[http://​www.asterisk.org/​downloads|Download]]. V době psaní návodu je dostupná verze 1.6.2.13. Stahovat můžete na http://​downloads.asterisk.org/​pub/​telephony/​asterisk/​asterisk-1.6.2.13.tar.gz. Stačí zadat následující příkazy jako root 
- 
-Přejdeme do adresáře pro zdrojové kódy 
- 
-<​code>​cd /​usr/​src</​code>​ 
- 
-Stáhneme asterisk 
- 
-<​code>​wget http://​downloads.asterisk.org/​pub/​telephony/​asterisk/​asterisk-1.6.2.13.tar.gz</​code>​ 
- 
-Nyní máte staženo ve složce. Archiv je nutné rozbalit následujícím příkazem: 
- 
-<​code>​tar xzvf asterisk-1.6.2.13.tar.gz</​code>​ 
- 
-nyní můžeme stažený archiv smazat příkazem 
- 
-<​code>​rm asterisk-1.6.2.13.tar.gz</​code>​ 
- 
-a Přejít do nově vytvořené složky příkazem 
- 
-<​code>​cd asterisk-1.6.2.13</​code>​ 
- 
- 
-===== Pre-building configuration ===== 
-Nyní můžeme přejít k přípravě instalace a vytvořit si nastavení. 
- 
-Ujistěte se, že se nacházíte ve složce asterisk **/​usr/​src/​asterisk-1.6.2.13** a následně spustit příkaz 
- 
-<​code>​./​configure</​code>​ 
- 
-Tento příkaz zkontroluje použitelnost knihoven v systému a vytvoří '​Makefile',​ na základě vašeho systému. 
-'​Makefile'​ bude později používat '​make'​ instalace Asterisk 
- 
-Pokud skript '​configure'​ běžel v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako: 
- 
-<​code>​ 
-               ​.$$$$$$$$$$$$$$$=.. 
-            .$7$7.. ​         .7$$7:. 
-          .$$:.                 ,$7.7 
-        .$7.     ​7$$$$ ​          .$$77 
-     ​..$$. ​      ​$$$$$ ​           .$$$7 
-    ..7$   ​.?​. ​  ​$$$$$ ​  ​.?​. ​      7$$$. 
-   ​$.$. ​  ​.$$$7. $$$$7 .7$$$. ​     .$$$. 
- ​.777. ​  ​.$$$$$$77$$$77$$$$$7. ​     $$$, 
- ​$$$~ ​     .7$$$$$$$$$$$$$7. ​      .$$$. 
-.$$7          .7$$$$$$$7: ​         ?$$$. 
-$$$          ?​7$$$$$$$$$$I ​       .$$$7 
-$$$       ​.7$$$$$$$$$$$$$$$$ ​     :$$$. 
-$$$       ​$$$$$$7$$$$$$$$$$$$ ​   .$$$. 
-$$$        $$$   ​7$$$7 ​ .$$$    .$$$. 
-$$$$             ​$$$$7 ​        .$$$. 
-7$$$7            7$$$$        7$$$ 
- ​$$$$$ ​                       $$$ 
-  $$$$7. ​                      ​$$ ​ (TM) 
-   ​$$$$$$$. ​          ​.7$$$$$$ ​ $$ 
-     ​$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$ 
-       ​$$$$$$$$$$$$$$$$. 
- 
-configure: Package configured for: 
-configure: OS type  : linux-gnu 
-configure: Host CPU : i686 
-configure: build-cpu:​vendor:​os:​ i686 : pc : linux-gnu : 
-configure: host-cpu:​vendor:​os:​ i686 : pc : linux-gnu : 
-</​code>​ 
- 
-===== Building ===== 
-Pokud budete chtít si vybrat, co se má instalovat, jaké zvuky, moduly, kodeky apod spusťte příkaz 
-<​code>​make menuselect</​code>​ 
- 
-kde si pomocí šipek a mezerníku vyberete potřebné údaje a následně stisknete klávesu **x** pro ukončení a uložení změn. 
- 
-Poté zadáte příkaz 
-<​code>​make</​code>​ 
- 
-tím začne příprava pro instalaci 
- 
-Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako: 
- 
-<​code>​ 
- ​+--------- Asterisk Build Complete ---------+ 
- + Asterisk has successfully been built, and + 
- + can be installed by running: ​             + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​               make install ​              + 
- ​+-------------------------------------------+ 
-</​code>​ 
- 
-===== Installation ===== 
-Pro zahájení instalace napište příkaz 
- 
-<​code>​make install</​code>​ 
- 
-tím začne příprava pro instalaci 
- 
-Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako: 
- 
-<​code>​ 
- +---- Asterisk Installation Complete -------+ 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​   YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT ​   + 
- ​+ ​                                          + 
- + Asterisk has successfully been installed. + 
- + If you would like to install the sample ​  + 
- + configuration files (overwriting any      + 
- + existing config files), run:              + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​               make samples ​              + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+----------------- ​ or ---------------------+ 
- ​+ ​                                          + 
- + You can go ahead and install the asterisk + 
- + program documentation now or later run:   + 
- ​+ ​                                          + 
- ​+ ​              make progdocs ​              + 
- ​+ ​                                          + 
- + **Note** This requires that you have      + 
- + doxygen installed on your local system ​   + 
- ​+-------------------------------------------+ 
-</​code>​ 
- 
-pro instalaci ukázkových konfiguračních souborů (doporučujeme) napište příkaz 
- 
-<​code>​make samples</​code>​ 
- 
-a pro dokumentaci napište příkaz 
- 
-<​code>​ 
-apt-get install doxygen 
-make progdocs 
-</​code>​ 
- 
-Nyní je ještě nutné pro automatické spouštění asterisk připravit startér, to zajistíte příkazem 
- 
-<​code>​make config</​code>​ 
- 
-Zpět do přehledu [[start|Wiki]]. 
- 
-[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]] 
- 
-[[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] 
 
asterisk-zakladni-instalace-asterisk-na-debian-5-lenny.1559042643.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/28 13:24 autor: root