Toto je starší verze dokumentu!


Základní instalace Asterisk na Debian 5 (Lenny)

Vůbec základní potřeba, jak začít nastavovat vlastní telefonní ústřednu Asterisk, je její instalace. Níže se Vám pokusím vysvětlit základní instalaci. Příklad je uváděn pro instalaci na Debian Lenny (5)

Instalace potřebných knihoven

Aby bylo možné nainstalovat a kompilovat Asterisk, je nutné nainstalovat tyto balíčky

 • gcc
 • g++
 • make
 • libncurses5-dev
 • libxml2-dev

Na Debianu „Lenny“, spustíme následující příkaz jako root:

apt-get install gcc g++ make libncurses5-dev libxml2-dev

Další závislosti se budou řešit automaticky.

Stažení Asterisk a jeho rozbalení

Stáhnout Asterisk můžete na domovské stránce http://www.asterisk.org v záložce Download. V době psaní návodu je dostupná verze 1.6.2.13. Stahovat můžete na http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.6.2.13.tar.gz. Stačí zadat následující příkazy jako root

Přejdeme do adresáře pro zdrojové kódy

cd /usr/src

Stáhneme asterisk

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.6.2.13.tar.gz

Nyní máte staženo ve složce. Archiv je nutné rozbalit následujícím příkazem:

tar xzvf asterisk-1.6.2.13.tar.gz

nyní můžeme stažený archiv smazat příkazem

rm asterisk-1.6.2.13.tar.gz

a Přejít do nově vytvořené složky příkazem

cd asterisk-1.6.2.13

Pre-building configuration

Nyní můžeme přejít k přípravě instalace a vytvořit si nastavení.

Ujistěte se, že se nacházíte ve složce asterisk /usr/src/asterisk-1.6.2.13 a následně spustit příkaz

./configure

Tento příkaz zkontroluje použitelnost knihoven v systému a vytvoří 'Makefile', na základě vašeho systému. 'Makefile' bude později používat 'make' instalace Asterisk

Pokud skript 'configure' běžel v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako:

        .$$$$$$$$$$$$$$$=..
      .$7$7..     .7$$7:.
     .$$:.         ,$7.7
    .$7.   7$$$$      .$$77
   ..$$.    $$$$$      .$$$7
  ..7$  .?.  $$$$$  .?.    7$$$.
  $.$.  .$$$7. $$$$7 .7$$$.   .$$$.
 .777.  .$$$$$$77$$$77$$$$$7.   $$$,
 $$$~   .7$$$$$$$$$$$$$7.    .$$$.
.$$7     .7$$$$$$$7:     ?$$$.
$$$     ?7$$$$$$$$$$I    .$$$7
$$$    .7$$$$$$$$$$$$$$$$   :$$$.
$$$    $$$$$$7$$$$$$$$$$$$  .$$$.
$$$    $$$  7$$$7 .$$$  .$$$.
$$$$       $$$$7     .$$$.
7$$$7      7$$$$    7$$$
 $$$$$            $$$
 $$$$7.            $$ (TM)
  $$$$$$$.      .7$$$$$$ $$
   $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$
    $$$$$$$$$$$$$$$$.

configure: Package configured for:
configure: OS type : linux-gnu
configure: Host CPU : i686
configure: build-cpu:vendor:os: i686 : pc : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: i686 : pc : linux-gnu :

Building

Pokud budete chtít si vybrat, co se má instalovat, jaké zvuky, moduly, kodeky apod spusťte příkaz

make menuselect

kde si pomocí šipek a mezerníku vyberete potřebné údaje a následně stisknete klávesu x pro ukončení a uložení změn.

Poté zadáte příkaz

make

tím začne příprava pro instalaci

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako:

 +--------- Asterisk Build Complete ---------+
 + Asterisk has successfully been built, and +
 + can be installed by running:       +
 +                      +
 +        make install        +
 +-------------------------------------------+

Installation

Pro zahájení instalace napište příkaz

make install

tím začne příprava pro instalaci

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako:

 +---- Asterisk Installation Complete -------+
 +                      +
 +  YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT  +
 +                      +
 + Asterisk has successfully been installed. +
 + If you would like to install the sample  +
 + configuration files (overwriting any   +
 + existing config files), run:       +
 +                      +
 +        make samples        +
 +                      +
 +----------------- or ---------------------+
 +                      +
 + You can go ahead and install the asterisk +
 + program documentation now or later run:  +
 +                      +
 +        make progdocs        +
 +                      +
 + **Note** This requires that you have   +
 + doxygen installed on your local system  +
 +-------------------------------------------+

pro instalaci ukázkových konfiguračních souborů (doporučujeme) napište příkaz

make samples

a pro dokumentaci napište příkaz

apt-get install doxygen
make progdocs

Nyní je ještě nutné pro automatické spouštění asterisk připravit startér, to zajistíte příkazem

make config

Zpět do přehledu Wiki.

 
asterisk-zakladni-instalace-asterisk-na-debian-5-lenny.1559042643.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/28 13:24 autor: root