Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
asterisk-obsluha-dtmf-v-prubehu-hovoru [2017/06/23 14:35]
root
asterisk-obsluha-dtmf-v-prubehu-hovoru [2019/05/28 13:26]
root
Řádek 1: Řádek 1:
 [[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]] [[http://​it-techcz.com|{{ :​930x180.png?​700 |}}]]
 +
 +[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]]
  
 ====== Asterisk a obsluha stisku tlačítek (DTMF) v průběhu hovoru ====== ====== Asterisk a obsluha stisku tlačítek (DTMF) v průběhu hovoru ======
Řádek 133: Řádek 135:
 Hovor pak pokračuje v konferenci, a pokud tuto konferenci některý z účastníků opustí, ostatní v ní nadále zůstávají,​ hovor není ukončen. Hovor pak pokračuje v konferenci, a pokud tuto konferenci některý z účastníků opustí, ostatní v ní nadále zůstávají,​ hovor není ukončen.
 Uvedený postup pak lze opakovat a konferenci dál rozšířit o další účastníky hovoru. Uvedený postup pak lze opakovat a konferenci dál rozšířit o další účastníky hovoru.
 +
 +[[https://​cloud.4smart.cz|{{ banner.png?​700 |}}]]
  
 {{ :​930x180.png?​700 | http://​it-techcz.com}} {{ :​930x180.png?​700 | http://​it-techcz.com}}
 
asterisk-obsluha-dtmf-v-prubehu-hovoru.txt · Poslední úprava: 2020/07/10 09:32 autor: root