Toto je starší verze dokumentu!


Asterisk - Instalace Add-Ons

Můžete si doinstalovat různé pluginy pro Asterisk tímto základním balíčkem.

Příklad je uváděn pro instalaci na Debian Lenny (5)

Instalace potřebných knihoven

Aby bylo možné nainstalovat a kompilovat Asterisk, je nutné nainstalovat tyto balíčky

 • libmysqlclient15-dev

Spustíme následující příkaz jako root:

apt-get install libmysqlclient15-dev

Instalace

Stáhneme si poslední verzi Add-Ons, to můžete udělat na adrese http://www.asterisk.org v záložce Downloads. V době psaní tohoto návodu je verze 1.6.2.2. Stáhneme na adrese http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-addons-1.6.2.2.tar.gz.

Přejdeme do adresáře pro zdrojové soubory

cd /usr/src

stáhneme archiv

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-addons-1.6.2.2.tar.gz

Nyní máte staženo ve složce. Archiv je nutné rozbalit následujícím příkazem:

tar xzvf asterisk-addons-1.6.2.2.tar.gz

nyní můžeme stažený archiv smazat příkazem

rm asterisk-1.6.2.13.tar.gz

a přejít do nově vytvořené složky příkazem

cd asterisk-addons-1.6.2.2

Pre-building configuration

Nyní můžeme přejít k přípravě instalace a vytvořit si nastavení.

Ujistěte se, že se nacházíte ve složce asterisk add-ons /usr/src/asterisk-addons-1.6.2.2 a následně spustit příkaz

./configure

Tento příkaz zkontroluje použitelnost knihoven v systému a vytvoří 'Makefile', na základě vašeho systému. 'Makefile' bude později používat 'make' instalace

Pokud skript 'configure' běžel v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako:

        .$$$$$$$$$$$$$$$=..
      .$7$7..     .7$$7:.
     .$$:.         ,$7.7
    .$7.   7$$$$      .$$77
   ..$$.    $$$$$      .$$$7
  ..7$  .?.  $$$$$  .?.    7$$$.
  $.$.  .$$$7. $$$$7 .7$$$.   .$$$.
 .777.  .$$$$$$77$$$77$$$$$7.   $$$,
 $$$~   .7$$$$$$$$$$$$$7.    .$$$.
.$$7     .7$$$$$$$7:     ?$$$.
$$$     ?7$$$$$$$$$$I    .$$$7
$$$    .7$$$$$$$$$$$$$$$$   :$$$.
$$$    $$$$$$7$$$$$$$$$$$$  .$$$.
$$$    $$$  7$$$7 .$$$  .$$$.
$$$$       $$$$7     .$$$.
7$$$7      7$$$$    7$$$
 $$$$$            $$$
 $$$$7.            $$ (TM)
  $$$$$$$.      .7$$$$$$ $$
   $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$
    $$$$$$$$$$$$$$$$.

configure: Package configured for:
configure: OS type : Linux
configure: Host CPU : i686

Building

Pokud budete chtít si vybrat, co se má instalovat, spusťte příkaz

make menuselect

kde si pomocí šipek a mezerníku vyberete potřebné údaje a následně stisknete klávesu x pro ukončení a uložení změn.

Poté zadáte příkaz

make

tím začne příprava pro instalaci

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako:

 +----  Asterisk-Addons Build Complete ----+
 +                      +
 +  Addons has successfully been built .  +
 +  If you would like to install it :    +
 +                      +
 +        make install        +
 +-------------------------------------------+

Installation

Pro zahájení instalace napište příkaz

make install

tím začne příprava pro instalaci

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na obrazovce něco jako:

 +---- Asterisk-Addons Installation Complete ----+
 +                        +
 +  Addons has successfully been installed.  +
 +  If you would like to install the sample  +
 +  configuration files (overwriting any    +
 +  existing config files), run:        +
 +                        +
 +        make samples          +
 +-----------------------------------------------+

pro instalaci ukázkových konfiguračních souborů (doporučujeme) napište příkaz

make samples

Zpět do přehledu Wiki.

 
asterisk-instalace-add-ons.1498221081.txt.gz · Poslední úprava: 2017/06/23 14:31 autor: root